Hva er Kvinnemuseets oppgaver?

For få generasjoner siden skulle kvinner helst ikke ta del i livet utenfor hjemmet. Dette har gjort kvinner lite synlige i historiebøkene og på våre museer. Kvinnemuseet vil gi kvinnene historien tilbake. Mennesker trenger identitet.

Vårt arbeid

Kvinnemuseet dokumenterer, forsker på og formidler kvinners liv og virke gjennom historien og fram til vår egen tid. I museets arbeidsfelt inngår spørsmål knyttet til kjønn, kjønnsroller og kjønnsidentitet. 

Museets visjon er å gi inspirasjon til en bedre samfunnsutvikling for kvinner og menn.

Kvinnemuseets visjon

De første årene

Tanken om å etablere Kvinnemuseet ble besluttet av staben, styret og de frivillige ved Kongsvinger museum på 1980-tallet. Denne aktive gruppen hadde arrangert flere utstillinger med kvinnehistoriske tema. Inspirert av Kvindemuseet i Danmark og Kvinnemuseet i Vietnam, begynte de å se seg om et egnet lokale i byen til et rent kvinnemuseum.

Etter noen år dukket huset Rolighed opp som en mulighet. Dette hadde blant annet vært bohemkvinnen Dagny Juels barndomshjem. Kommunen ønsket å rive huset for å få bygget moderne leiligheter på tomta. Etter en lang bevaringskamp ble huset berget. Hovedårsaken til dette var den konkrete planen om å etablere Norges første og eneste kvinnemuseum og fylle huset med kvinnehistorie. 

Det tok seks år å sette huset i stand. Den 31. mai 1995 ble Kvinnemuseet offisielt åpnet av HKH Dronning Sonja.

31. mai 2015 feiret vi 20-årsjubileum og stortingsrepresentant Karin Andersen var hovedgjest og taler og åpnet årets nye leketøysutstilling. Tidligere direktør Kari Sommerseth Jacobsen fortalte om etableringen av museet og Olaug Osuldsen, som satt i formannsskapet og planutvalget på 1980-tallet fortalte om kampen for Kvinnemuseet fra kommunestyrets indre.