Hva er Kvinnemuseets oppgaver?

For få generasjoner siden skulle kvinner helst ikke ta del i livet utenfor hjemmet. Dette har gjort kvinner lite synlige i historiebøkene og på våre museer. Kvinnemuseet vil gi kvinnene historien tilbake.

Vårt arbeid

Kvinnemuseet dokumenterer, forsker på og formidler kvinners liv og virke gjennom historien og fram til vår egen tid. I museets arbeidsfelt inngår spørsmål knyttet til kjønn, kjønnsroller og kjønnsidentitet. 

Kvinnemuseets samlinger består av både gjenstander, bøker, foto og arkivmateriale. På museet finnes et innholdsrikt bibliotek som er tilgjengelig for publikum i museets åpningstid. Museet har i løpet av årene fått en stor samling av gjenstander. Mye er registrert og tilgjengelig for publikum på Digitalt museum. Kvinnemuseet har i tillegg en del arkivmateriale. Det siste året er vi kommet forsiktig igang med registrering av arkivmateriale i arkivregistreringsprogrammet Asta.

Forskere har tilgang til materialet på museet hele året.

Kvinnemuseets visjon er å bidra til en bedre samfunnsutvikling for kvinner og menn.

De første årene

Tanken om å etablere Kvinnemuseet ble besluttet av en krets rundt Kongsvinger museum på 1980-tallet. Denne aktive gruppen hadde arrangert flere utstillinger med kvinnehistoriske tema på det nyetablerte bymuseet. 

Inspirert av Kvindemuseet i Danmark og Kvinnemuseet i Vietnam, begynte de å se seg om et egnet lokale i byen til et rent kvinnemuseum.

Etter noen år dukket huset Rolighed opp som en mulighet. Dette hadde blant annet vært bohemkvinnen Dagny Juels barndomshjem. Kommunen ønsket å rive huset for å få bygget moderne leiligheter på tomta. Etter en lang bevaringskamp ble huset berget. Hovedårsaken til dette var den konkrete planen om å etablere Norges første og eneste kvinnemuseum og fylle huset med kvinnehistorie. 

Det tok seks år å sette huset i stand. Den 31. mai 1995 ble Kvinnemuseet offisielt åpnet av HKH Dronning Sonja. 

31. mai 2015 feiret vi 20-årsjubileum og stortingsrepresentant Karin Andersen var hovedtaler. Tidligere direktør Kari Sommerseth Jacobsen fortalte om etableringen av museet og Olaug Osuldsen, som satt i formannsskapet og planutvalget på 1980-tallet fortalte om kampen for Kvinnemuseet fra kommunestyrets indre.

Mellom 8. mars 2017 og 1. juni 2017 var museet stengt for publikum grunnet en omfattende renovering av flere rom og bygging av tre nye basisutstillinger. 

Det er en stor glede for oss å igjen kunne ønske store og små velkommen til to fulle etasjer med utstillinger og annet publikumstilbud med kvinneperspektiv!