I all offentlighet

Hva samfunnet trenger er ikke flere, men andre stemmer. Av mannsstemmer er det så evig nok fra før (Gina Krog, 1896)

  • Lysbilde1.JPG
  • Lysbilde2.JPG
  • Lysbilde3.JPG

«Offentlighet» kommer av det tyske ordet for «åpen». Det beskriver et område i samfunnet som skal være åpent og tilgjengelig for alle. Her møtes alle borgerne for å diskutere og utveksle ideer som er av felles interesse.

Ideen om et offentlig rom vokste fram sammen med det moderne, kapitalistiske samfunnet. Da ble det viktig å skille mellom enkeltindividers og fellesskapets interesser. 

Offentligheten regnes derfor som grunnleggende for byggingen av en felles kultur og for vårt politiske system.