Komponist Henning Sommerro

Et eget musikkverk om bohemen og kunstneren Dagny Juel er nå skrevet av en av våre største komponister.

Verket er en dramatisk sangsyklus – ett musikkteater formet som en blanding av kabaret og folkelig opera. En operakabaret!

Henning Sommerro om "Dagny"
  • Komponisten Henning Sommerro (Foto/Photo)
    Komponisten Henning Sommerro

Den erfarne komponisten Henning Sommerro har lenge kjent til historien om Dagny Juel. Etter lang tids modning og ytterligere inntrykk etter en reise til Tblisi i Dagny Juels fotefar, ble Kvinnemuseet, som er etablert i bohemforfatterens barndomshjem Rolighed, kontaktet. Dagny Juels 150-årsjubileum i 2017 ble en utmerket anledning for et bestillingsverk om den myteomspunne kvinnen fra Kongsvinger.
  
Fra pressemeldingen om verket:
Musikken vil være i Sommerros egen stil – et sen-romantisk og ekspresjonistisk uttrykk, men F. Chopin, R. Schumann, E. Grieg, K. Weill og og H. Eissler banker også på døra og utfordrer hans eget uttrykk og gir ny energi!
 
Samtiden farger historien– og det har vært viktig for komponisten og gi Dagny liv ved å gå bak mytene og alle meningene om henne– og å farge Dagny med et moderne kvinnesyn, som reflekter hennes virke som kulturarbeider, forfatter og pianist. Det ble dermed et naturlig valg å basere librettoen på Dagnys egne tekster: tekster om liv og død– på grensen av det vi kan ta i mot… Kraften i Dagnys sterkt visuelle tekster– er nært knyttet til naturen. Ser man ikke mennesket og deres innerste behov og lengsler bygger skrikene seg opp og vi blir stående alene. Gjennom å se Dagny så ærlig og nakent som mulig– gjør vi kanskje Dagny mindre ensom…