Høstmarked

Med hjemmelagde produkter, kafésalg og foredrag. Arrangementet er et samarbeid med Kongsvinger Soroptimistklubb. Bli med å støtte prosjektet «Kvinner hjelper kvinner»!

HØSTMARKED PÅ KVINNEMUSEET

Årets tema: MENNESKEHANDEL

Lørdag 21. oktober kl. 10.00–15.00

Program:

10.00:  Velkommen

10.15:  Foredrag
«Menneskehandel – den nest største «industri» i verden. Hva skjer i vårt distrikt? Hvordan ser politiet på utviklingen?» v/Ingar Høye, Kongsvinger Politikammer, etterforsker i 10 år

11.15: Foredrag
«Hva kan vi gjøre, hver og en av oss? Erfaringer fra Arendal/Grimstad Soroptimistklubb» v/Karin Guttormsen, Kongsvinger Soroptimistklubb

12.00: Marked m.m.
* Marked med salg av hjemmelagde produkter til inntekt for soroptimistenes prosjektarbeid «Kvinner hjelper kvinner, nasjonalt og internasjonalt»
* Salg av hjemmebakte kaker kaffe/te i Café Dagny
* Kvinnemuseets utstillinger er åpne

15.00: Arrangementet avsluttes

Gratis Inngang.

Arrangør: Kongsvinger Soroptimistklubb og Kvinnemuseet

  • Høstmarked Kvinnemuseet 2015
    1/1
    Høstmarked Kvinnemuseet 2015 Kongsvinger Soroptimistklubb

Soroptimistenes egen presentasjon av høstmarkedet

"Høstmarkedet er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsvinger Soroptimistklubb og Kvinnemuseet.

Kongsvinger Soroptimistklubb er en del av en verdensomspennende organisasjon, etablert i 132 land.

Soroptimister arbeider for bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør de gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid.
Les mer på www.soroptimistnorway.no og www.soroptimisinternational.org.

Det er svært nærliggende for oss som soroptimister å engasjere oss i Kvinnemuseets aktiviteter. Vi ønsker å utvikle felles prosjekter, og lørdag 21. oktober inviterer vi, i samarbeid med Kvinnemuseet, til Høstmarked i Kvinnemuseets lokaler.

Norske soroptimister har i flere år hatt et særskilt engasjement mot menneskehandel, samt arbeid for utdanning og lederutdanning for kvinner. Kvinnemuseet skal ivareta kvinners rolle i samfunnet opp gjennom historien.

Dagens tema er «Menneskehandel», med foredrag av Ingar Høye , Kongsvinger Politikammer og Karin Guttormsen fra Kongsvinger Soroptimistklubb. Ingar Høye har erfaring som etterforsker i 10 år, Karin Guttormsen har hatt flere viktige roller i Norgesunionen av soroptimister, hvor hun i mange år har jobbet for bevisstgjøring av vold mot kvinner og menneskehandel, for å nevne noe. Dette er et stort og alvorlig tema, og målet er bevisstgjøring. Hva skjer i vårt distrikt og kan vi, hver og en av oss, bidra i arbeidet med å få bukt med problemet? Dette er en videreføring av et arrangement soroptimistene hadde i samarbeid med Politihøgskolen i mars i år.

Museet har åpen kafe med salg av kaffe og kaker. Soroptimistene selger egenproduserte varer til inntekt for sine prosjekter «Kvinner hjelper kvinner, nasjonalt og internasjonalt».

Vi ønsker oss «fullt hus» - en lørdag i oktober med mye interessant innhold."