HUNDRE KVINNER

av Kari Gjerstadberget (forfatter) og Kari Sommerseth Jacobsen (redaktør). Utgitt av Museumsforlaget, Kvinnemuseet og Anno Museum.

  • Hundre kvinner, forside bok
    Boka 'Hundre kvinner'

Hvordan var det å vokse opp i ei tid da forventningene til kvinner og menn var helt ulike, og få kvinner fikk utdannelse? Hvordan var det å bryte barrierer i en mannsdominert verden? Hva skulle til for å få et godt liv?

I boka Hundre kvinner møter vi hundre kvinner som forteller sin livshistorie. De kommer fra hele landet, fra alle samfunnslag, noen er kjent fra akademia, politikk, film, kunst og scene, mange er hverdagshelter. Felles for dem er at de er over 70 år og har levd i Norge på samme tid. Sammen danner fortellingene deres et bilde av norsk sosial- og kvinnehistorie gjennom store deler av det siste hundreåret. 

Siden 2004 har Kvinnemuseet vært hovedansvarlig i Nettverk for Kvinnehistorie, som foruten Kvinnemuseet består av Helgeland Museum, Trondheim Kunstmuseum, Norsk filminstitutt, Filmmuseet, Universitetsmuseet i Bergen, Glomdalsmuseet og Gjenreisningsmuseet i Finnmark og Nord-Troms. Det første samarbeidsprosjektet var Dokument hundre kvinner, et dugnadsprosjekt som utviklet seg til denne boken.

Les mer om Nettverk for kvinnehistorie her!