Kvinnemuseet 25 år

31. mai 2020 var det 25 år siden Kvinnemuseet ble offisielt åpnet av HKH Dronning Sonja! Pga. korona/covid-19 er det foreløpig bare gjort en digital markering. Feiringa er utsatt til 2021.

 • Fra åpningsdagen 31. mai 1995. HKH Dronning Sonja, direktør Kari Sommerseth Jacobsen og styreleder Åsne Stolpe utenfor Kvinnemuseet. Foto: Tilhører Åsne Stolpe. (Foto/Photo)
  1/1
  Fra åpningsdagen 31. mai 1995. HKH Dronning Sonja, direktør Kari Sommerseth Jacobsen og styreleder Åsne Stolpe utenfor Kvinnemuseet. Foto: Tilhører Åsne Stolpe.

Mange års forarbeid ga resultat

Åpningsdagen 31. mai 1995 ble en viktig og høytidelig begivenhet. Endelig kunne museet åpne dørene for publikum på permanent basis. HKH Dronning Sonja sto for den offisielle åpningen og Kvinnemuseet fikk en god start med mye oppmerksomhet. 

Imidlertid hadde ideen til Kvinnemuseet oppstått lenge før. Siden midten av 1980-tallet hadde en dedikert gruppe tilknyttet Kongsvinger museum arbeidet med å få realisert et norsk kvinnemuseum. Da muligheten bød seg i 1989 til å kjøpe huset Rolighed, bohemforfatteren Dagny Juels barndomshjem, ble arbeidet mer konkret.

Regionkonservator Kari Sommerseth Jacobsen arbeidet regionalt og nasjonalt for å få gjennomført planene, og kunne etterhvert gå over i en nyopprettet stilling som museumsdirektør.

 • Bilde av forsiden på to stemmerettspublikasjoner fra Storbritannia: The Suffragette og Votes for Women (Foto/Photo)
  1/1
  Stemmerettspublikasjoner fra Storbritannia 1913. Fra Kvinnemuseets samlinger Lisbeth A. Chumak / Kvinnemuseet, Anno

Det nasjonale Kvinnemuseet

Tidlig i prosessen ble Kvinnemuseets mål og visjon formulert. Kvinnemuseets oppgave skulle være å dokumentere, formidle og forske på kvinners liv og virke gjennom historien og fram til vår egen tid. Museets visjon skulle være "Å bidra til en bedre samfunnsutvikling".

Et par år etter åpningen fikk Kvinnemuseet status som et nasjonalt museum. Det kom på en liste sammen med et titalls andre norske museer med nasjonalt ansvar for hvert sitt særområde. Med museumsreformen fikk Kvinnemuseet i oppgave å etablere og drive Museumsnettverk for kvinnehistorie. Da Hedmark fylkesmuseum, nå Anno museum, ble etablert, ble Kvinnemuseet en del av den store konsolideringsprosessen som innebar sammenslåing av museene i Hedmark fylkeskommune i et felles driftsselskap.

I 2008 ble Kvinnemuseet med i et internasjonalt nettverk av kvinnemuseer. Museet var deretter pådriver for, og i 2012 også med på å stifte den internasjonale organisasjonen The International Association of Women's Musems (IAWM). Siden 2016 har Kvinnemuseets Mona Holm vært president i IAWM.

På disse 25 årene er mye arbeid utrettet på Kvinnemuseet. Det er i dag et hus med "tre fulle etasjer med kvinnehistorie". Det er samlet inn en rekke gjenstander, bøker, fotografier og arkivmateriale som dokumenterer kvinners historier fra mange kanter av landet. Hvert år er nye sommerutstillinger blitt vist - som oftest produsert av museet selv. De siste årene er det laget tre faste nye utstillinger, og en fjerde er planlagt åpnet mars 2021. En mindre utstillingssal er i bruk til skiftende utstillinger.

Mange har engasjert seg i arbeidet til Kvinnemuseet og noen nevnes her spesielt. Fra begynnelsen av har museet hatt et godt samarbeid med Kongsvingerklubben av Soroptimister. Medlemmene av klubben har nedlagt mange timer av frivillig arbeid og har de siste årene etablert en ny tradisjon med et Høstmarked på Kvinnemuseet. I mange år var også Ladies Circle fast knyttet til museet og bidro med mye frivillig innsats. 

De siste årene er en ny fantastisk gjeng av frivillige kommet til. Frivilliggruppa til Kvinnemuseet utfører en rekke varierte oppgaver, fra hjelp under arrangementer til hagearbeid og hjelp med samlingsforvaltning. I 2016 innledet Kvinnemuseet et fast samarbeid med 8. marskomiteen i Kongsvinger og har sammen etablert Kvinnedagene i Kongsvinger i mars måned.

På Kvinnemuseet gleder vi oss til å kunne feire 25-årsjubileet med dere alle sammen. Vi annonserer når og hvordan, så snart vi vet mer om utviklingen av korona/covid-19.

I mellomtiden ønsker vi alle med et hjerte for Kvinnemuseet til lykke med dagen!

 • Hageselskap hos familien Juell. (Foto/Photo)
  1/1
  Hageselskap hos familien Juell. Kvinnemuseet, Anno