Kvinnemuseets hederspris til Torild Skard

Under gjenåpningen av Kvinnemuseet i Kongsvinger 1. juni ble en nyopprettet hederspris utdelt til Torild Skard.

- Kvinnemuseet har som oppgave å løfte fram norsk kvinnehistorie. Som et ledd i dette arbeidet ønsket vi å gjøre noe som kan bidra til å synliggjøre enkeltpersoners innsats i vår nære historie, sier Mona Pedersen, avdelingsdirektør i Anno museum med ansvar for Kvinnemuseet.

Prisen er etablert for å særlig hedre en person som har gjort spesiell innsats for likestilling og likeverd, og for å bedre kvinners kår.

  • Kvinnemuseets hederspris 2017 til Torild Skard
    1/1
    Kvinnemuseets hederspris 2017 ble utdelt 1. juni til Torild Skard. Prisvinneren til høyre sammen med konservator Mona Holm.

Begrunnelsen

Prisen ble delt ut av konservator Mona Holm, og i begrunnelsen ble det sagt følgende:

«Prisvinneren har selv banet vei ved å ha markert seg i offentligheten. Hun var også den første kvinnelige president i vår nasjonalforsamling og fikk som Lagtingspresident plass i Stortingets presidentskap. På Stortinget markerte hun seg som en iherdig talskvinne for de svakes rettigheter, miljøvern og kvinnesak. Hun stod sentralt i debatten om viktige saker som abortlov og likestillingslov.
Kvinners stilling i Norge og andre deler av verden var også viktig i hennes arbeid som forsker. Hennes internasjonale engasjement og faglige dyktighet førte henne 1984 til stillingen som direktør i UNESCO i Paris med ansvar for få en mannsdominert organisasjon til å ta likestilling på alvor – internt som eksternt.
Det vakte oppmerksomhet da hun i 1986 som første kvinne ble utnevnt til ekspedisjonssjef for multilaterale saker i Departementet for utviklingshjelp (DUH). I sitt arbeid fikk prisvinneren et nært forhold til FNs barnefond, UNICEF, der hun var leder for styret 1988–89. 1994 aksepterte hun et tilbud om å bli regionaldirektør for UNICEF i Vest- og Sentral-Afrika med ansvar for organisasjonens arbeid i 23 land. I tillegg har hun hatt en lang rekke verv i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Hun har gjennom hele sin karriere markert seg med store faglige kunnskaper, og er en produktiv og velformulert forfatter oversatt til flere språk. I 2016 fylte prisvinneren 80 år, og fortsatt deltar hun aktivt i samfunnsdebatten med utspill som setter dagsorden. Kvinnemuseet vil med dette både hedre og takke TORILD SKARD. Gratulerer!»