Kvinner og deltakelse i politikk

Hva skal til for å øke kvinnedeltakelsen i lokaldemokratiet? I disse valgtider inviterer vi kvinnelige listetopper fra alle politiske partier i Kongsvinger til samtale. Pionér Torild Skard deler erfaringer og tips fra Stortinget og kommunestyrer på 60- og 70-tallet.

"Før valget-arrangement" på Kvinnemuseet

I samarbeid med 8.marskomiteen i Kongsvinger arrangerer vi en kveld med fokus på kvinner og deltakelse i politikk mandag 26. august kl. 19.00. Før valget ønsker vi å skape et tverrpolitisk møte for kvinnelige politikere og for velgerne. 

Arrangementets tittel er «Kvinner og deltakelse i politikk» og det er åpent for alle.

PROGRAM:

 • kl. 19.00: Panelsamtale med representanter for de politiske partiene i Kongsvinger. 
 • kl. 20.00: Pause
 • kl. 20.20: Foredrag av Torild Skard. 
 • Slutt kl. 21.00

Det blir satt av ca. 15 minutter til spørsmål fra salen etter panelsamtalen og etter foredraget til Torild Skard.

Café Dagny er åpen fra kl. 18.00 med egen arrangementsmeny (kaker og te/kaffe/drikke)

Inngang: Kr. 100,- / student 40,- / skoleungdom gratis

 • Norske politiske partier (Foto/Photo)
  1/1
  Hvem skal du stemme på?

Mer om programmet

Forskning viser at det forsatt er utfordringer knyttet til kvinners deltakelse i politikk. Særlig to områder trenger forbedring: Få kvinner til å bli værende i lokalpolitikken gjennom flere perioder, og få minoritetskvinner med i lokalpolitisk arbeid. 

Torild Skard, sentral politisk pionér med erfaring fra arbeid med kvinnespørsmål nasjonalt og internasjonalt, er kveldens foredragsholder. Skard er samfunnsdebattant og forfatter av en rekke bøker, bl.a. av det store verket Maktens kvinner. Hun vil snakke om sin erfaring med tverrpolitisk kvinnesamarbeid fra kommunestyrer og på Stortinget på 60- og 70-tallet.

Spørsmålene politikerne blir stilt er disse:
1.    Presenter kvinneperspektiv i ditt parti
2.    Hvordan kan vi hjelpe kvinner til å delta mer i lokalpolitikken?
3.    Hvordan kan vi få flere kvinner til å bli værende i lokalpolitikken?
4.    Hvordan kan vi engasjere minoritetskvinner?

Kvinnelige listetopper i Kongsvinger 2019

I Kongsvinger har det aldri tidligere vært en kvinnelig valgt ordfører. I år har imidlertid hele sju partier en kvinne som sin førstekandidat! Det vil m.a.o. bli en kvinnelig ordfører i kommunen etter valget, uansett hvilke partier som går av med valgseieren. 

Disse politikerne stiller på arrangementet 26. august:

Førstekandidater:
Ap: Elin Såheim Bjørkli
H: Eli Watne 
V: Inger Noer 
Sp: Margrethe Haarr
V: Anne Margrethe Bolneset 
R: Torunn Arnesen 

Første kvinne på lista til øvrige partier:
KrF: Åse Wisløff Nilsen 
PP: May Britt Sletten stiller som vara for Reidun Hagerud, som er PPs første kvinne på lista

Frp og MDG kan dessverre ikke stille med kandidat
Liberalistene: (ikke bekrefta)

Alle partiene som stiller med lister til kommunevalget i Kongsvinger er blitt invitert til å delta på dette arrangementet.

 • Stemmeurne i valglokale (Foto/Photo)
  1/1
  Fra den tidligere utstillingen STEMMER?! (2013 til 2015) Kvinnemuseet. Lisbeth A. Chumak / Kvinnemuseet, Anno