Hvor ble det av damene?

Publikum har høsten 2017 bidratt med å finne historiske kvinner fra Kongsvinger.

 • Rolighed - kunst (Foto/Photo)
  1/3
  Kvinnemuseet på Rolighed (Bilde 1 av 3)
 • Avstand mellom Dagnys hjem og Dagnys gate (Foto/Photo)
  2/3
  Avstanden mellom Dagny Juels hjem og Dagny Juels veg. (Bilde 2 av 3)
 • "Hvor ble det av damene?" presentasjon (Foto/Photo)
  3/3
  Presentasjonen "Hvor ble det av damene? Sett kvinnene på Kongsvingerkartet!" (Bilde 3 av 3)

Presentasjon av prosjektet 8. mars 2018

Alle svarene som er kommet inn gjennom prosjektet HVOR BLE DET AV DAMENE? skal nå bearbeides av prosjektgruppa. Kunstner Ane S. Langfald og designer/kartograf Karl Marius Sveen ved Kaels studio vil arbeide fram forslag til måter å la kvinnene bli mer synlige i bybildet i Kongsvinger.

Resultatene vil presenteres på Kvinnemuseet på Den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2018.

Bakgrunn

HVOR BLE DET AV DAMENE? er en del av prosjektet FAST PLASS som undersøker forholdet mellom kjønn og representasjon i det offentlige rom. Prosjektmedarbeidere er kartograf Karl Marius Sveen og kunstner Ane Langfeld og prosjektledelse er ved Hilde Herming. 

Dette forprosjektet et støttet av KORO med kr 60 000,- og Norske kunstforeninger med kr 30 000,-

 • Avstand mellom Dagnys hjem og Dagnys gate (Foto/Photo)
  1/1
  Avstanden mellom Dagny Juels hjem og Dagny Juels veg.

Slik var invitasjonen til publikum:

La oss sette kvinnene på Kongsvingerkartet!
Bli med på en kartlegging av Kongsvinger fra et kvinneperspektiv!

HVOR BLE DET AV DAMENE? er en del av prosjektet FAST PLASS – som undersøker forholdet mellom kjønn og representasjon i det offentlige rom. FAST PLASS har i flere år fokusert på minnesmerker over historiske kvinner, og i 2017 kom boka om disse.

HVOR BLE DET AV DAMENE? har nå som mål å lage nye Kongsvingerkart hvor kvinnene er sterkere representert. For å få til dette trenger vi materiale om kvinner eller kvinnerelaterte temaer i Kongsvinger. Vi ber derfor alle som har et forhold til byen om hjelp til å finne historier og minner fra fjern eller nær fortid om Kongsvingerkvinner og -jenter. Kanskje har du bilder av kvinner i det offentlige rom? Vi er interessert både i pionerkvinner og hverdagskvinner, og vi ønsker å få dem med på bykartet.

Alle innspill er viktige bidrag i denne innsamlingsfasen som går fram til NY FRIST: 15. november

Det innsamlede materialet vil danne utgangspunktet for en presentasjon under 8.mars-uka 2018 på Kvinnemuseet. Det er mulig å være anonym. Presentasjonen vil lages av kunstneren Ane S. Langfald og designer/kartograf Karl Marius Sveen ved Kaels Studio. 

Prosjektet er initiert og ledet av Hilde Herming. Samarbeidspartnere er Kongsvinger kunstforening og Kvinnemuseet. Dette forprosjektet er støttet av Norske Kunstforeninger og KORO (Kunst i offentlige rom).

SPØRRESKJEMA:

Spørreskjema finner du i lenkene over her på denne siden i to ulike versjoner:
1. Utskriftsversjon til utfylling på papir og 2. Digitalversjon. 

Tre besvarelser vil bli belønnet med en bokpremie! Husk å skrive opp navn og adresse/epost/telefon hvis du ønsker å være med i trekningen om disse.

Spørreskjemaet kan leveres på følgende måte:

- Fylles ut på papir og leveres enten, i postkassa til Kvinnemuseet utenfor Kongsvinger museum eller i resepsjonen på Kongsvinger museum (Gyldenborg) i tidsrommet tirsdag–fredag 12:00–16:00.
- Svar på papir kan også sendes i vanlig post til "Kvinnemuseet, Postadresse: Kongsvinger festning 2, 2213 Kongsvinger"
- Printes, skannes og returneres til epost.
- Fylles ut digitalt direkte i PDF og sendes til epost (se forklaring under) 

Alt digitalt sendes til: kvinnespor.kvinnemuseet@annomuseum.no

Framgangsmåte for innlevering av det digitale spørreskjemaet:
1. Åpne lenka "Spørreskjema 2. digitalversjon, til sending via epost"
2. Lagre fila på egen maskin med ny fil-tittel (gjerne ditt navn)
3. Fyll inn i rubrikkene (Hvis du skriver flere linjer vil alt fortsatt være lesbart for oss, selv om det bare vises én linje om gangen på skjermen. Det blir da stående et kryss ved rubrikken.)
4. Når du er ferdig med utfylling klikker du på brev-ikonet og får opp et vanlig epost-bilde. Skriv inn prosjektets epostadresse kvinnespor.kvinnemuseet@annomuseum.no i adressefeltet og skriv gjerne hvem du er og eventuelle beskjeder til oss i brevtekst-feltet, før du sender eposten. 

Tidsfrister

Oppstart prosjektet: 13. september

Frist for innlevering: NY FRIST 15. november