Hopp til hovedinnhold

Nettverkskonferansen 2024

Museumsnettverk for kvinnehistories konferanse for 2024 er nå over. Nedenfor kan du se opptak av to av foredragene, samt program og øvrig opplegg. Takk til alle som deltok!

Hvordan kan vi nyansere vår tids ideer om fortiden, slik at historien også inkluderer flere  kvinner?  Dette er den overordna tematikken for årets møte.  Når vi går til primærkildene finner vi mange  kvinner som var synlige og kjente i sin samtid, men som  ettertida har ignorert. Gjennom foredrag, presentasjoner av prosjekter og diskusjoner belyses spørsmålet gjennom eksempler og ulike perspektiver. Øystein Sjåstad har skrevet om utviklingen av modernismens kunst i Norge fortalt gjennom de kvinnelige kunstnerne, og han presenterer prosjektet sitt hos oss.

Anna Tascha Larsson er leder for Stockholms Kvinnohistoriska, og hun skal presentere Arkivism!-prosjektet de har jobba med - et prosjekt som handler om hvordan skrive kvinnene inn i historien, både gjennom å finne kvinnene som skjuler seg i arkivene, og gjennom å sørge for å arkivere oss selv og andre for framtida. Vi skal også presentere resultater fra nettverkets eget utviklingsprosjekt "Kjønnets verdi i et museumshierarki"  som handler om å finne kvinnehistorier i museumssamlinger og å synliggjøre dem. Dessuten innleder vi jubileumsåret for Aasta Hansteen som ble født for 200 år siden! Det blir også tid til småprat, erfaringsutvekslinger og diskusjoner - blant annet om hva og hvordan vi jobber videre.

Opptak av key note-forelesningene

 • 1/2
 • 2/2

PROGRAM

Torsdag 8. februar

 • Fra kl. 11:00: Registrering og kaffe for tidlig ankomne
 • 12:00 Lunsj i Café Dagny, Kvinnemuseet
 • 13:00 Velkommen ved Mona Pedersen, avdelingsdirektør i Anno museum og leder av Museumsnettverk for kvinnehistorie
 • 13:15 Foredrag: En feministisk aksjon – om boka Modernismens billedkunst i Norge. Ved forfatter og professor i kunsthistorie Øystein Sjåstad – les mer her: https://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/kunsthistorie/fast/oystesj/index.html
 • 14:15 Benstrekk med kaffe
 • 14:30 Foredrag: «Arkivism!» ved Stockholms kvinnohistoriska. Ved Anna Tascha Larsson, museumsleder – les mer her: https://www.kvinnohistoriska.se/nyheter/nymuseichef
 • 15:30 Benstrekk med kaffe
 • 16.00: Presentasjoner: Resultater fra prosjektet Kjønnets verdi i et museumshierarki
 • 18:00 Slutt for dagen
 • 19:00 Middag på Kongsvinger festningshotell - merk egen påmelding!

Fredag 9. februar

 • 09:00: Jubileum: Aasta Hansteen 200 år! «Aasta Hansteens norske virkelighet og amerikanske drøm» ved Helene Huljev (kulturhistoriker, Oslo museum) og Mona Holm (ph.d. stipendiat, Anno museum)
 • 10:15: Benstrekk med kaffe
 • 10: 30: Felles diskusjon: Hvordan fungerer nettverket?
  • Ny utlysning i Kulturdirektoratets utviklingsprogram – hva gjør vi med det?
  • Interesse for felles prosjekter av mindre omfang? Eksempelvis:
   • Samlingsforvaltning: Få opp autorisasjonsliste om kvinnehistorie i Kultur-nav?
   • Formidling: samarbeide om utstillingsprosjekter?
  • Medlemsinstitusjonenes ønsker, forslag og behov.
 • 12:00: Avslutning og lunsj i Café Dagny, Kvinnemuseet

PÅMELDING

Du melder deg på og betaler konferanseavgift på lenken under. Avgiften dekker servering under arrangementet. Vi håper du også blir med på felles middag på torsdag kveld, så husk at dette må du velge separat.

MERK PÅMELDINGSFRIST TORSDAG 1. FEBRUAR 2024!

Nettverkskonferanse 2024 | ANNO MUSEUM AS (duell.no)

REISE OG OVERNATTING

Du bestiller reise og overnatting selv. Vi har forhåndsreservert noen rom på Kongsvinger festningshotell og Kongsvinger Budget Hotel. MERK EGNE, TIDLIGERE FRISTER FOR Å SIKRE DEG HOTELLROM!


Kongsvinger Budget Hotel: Innen 18. januar  990,- /1090,- for enkelt-/dobbeltrom. Send bestilling til booking@kongsvingerbudgethotel.no  Husk å oppgi navn, telefonnummer, romtype og dato i e-posten.

Kongsvinger festningshotel: Innen 10. januar 1495,- for enkeltrom. Send bestilling til booking@festningshotellene.no, eller telefon 62816200. Husk å oppgi  ordrenummer 20802..Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1