Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Temakveld på Kvinnemuseet 25. november 19.00. Gratis inngang. Museet åpner kl. 18.00 og det blir salg av kaffe og kaker i Café Dagny.

"Negativ sosial kontroll og vold mot kvinner i en lokal og global kontekst. Ingen er fri før alle er fri!"

Tittelen viser til temakveldens to hovedinnlegg; det ene om sosial kontroll og det andre om kvinner på flukt. Begge blir holdt av medlemmer av 8.marskomiteen i Kongsvinger, hhv. Minja Tea Dzamarija og Iran Morvati.

  • Stopp vold mot kvinner-arrangement 2019 (Foto/Photo)
    1/1
    Fra presentasjonen til Minja Tea Dzamarija "Om sosial kontroll" og Iran Morvati "Om kvinner på flukt".

PROGRAM:

Temakveld på Kvinnemuseet på FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Temakveldens tittel:
"Negativ sosial kontroll og vold mot kvinner i en lokal og global kontekst. Ingen er fri før alle er fri!"

PROGRAM:
kl. 18.00: Museet åpner. Salg av kaffe og kaker i Café Dagny
kl. 19.00: Faglige bidrag
* Appell fra representant fra ungdomsrådet
* Minja Tea Dzamarija: "Om sosial kontroll"
* Iran Morvati: "Om kvinner på flukt"
kl. 19.40: Åpen samtale
kl. 20.30: Avslutning

Gratis inngang

Arrangementet er et samarbeid mellom 8.marskomiteen, Human-Etisk Forbund og Soroptimistklubben i Kongsvinger og Kvinnemuseet

Markering av kampen mot vold mot kvinner (Foto/Photo)

Velkommen til temakveld om et vanskelig og viktig tema! Arrangeres av 8.marskomiteen i Kongsvinger og Kvinnemuseet, i samarbeid med de lokale avdelingene av Human-Etisk Forbund og Soroptimist International.