Nettverk for kvinnehistorie

Kvinnemuseet på Kongsvinger er ansvarlig museum i det nasjonale museumsnettverket for kvinnehistorie. Medlemmene i Nettverk for kvinnehistorie møtes en gang i året. Nettverksmøtene går over to dager. Hvert andre år holdes de på Kvinnemuseet, og ellers på omgang hos de andre medlemmene. 

Møtene er viktige arenaer for nettverksbygging. I tillegg sørger vi for aktuelle faglige innslag. Vi oppfordrer alle museumsansatte med interesse for kvinnehistorie til å bli medlemmer av nettverket!

Kvinnemuseet er i tillegg ansvarlig for et stort felles dokumentasjonsprosjekt kalt «Dokument hundre kvinner». Prosjektet utføres i samarbeid med de andre seks museene i nettverket. Over en periode på tre år er hundre kvinner over 70 år med vidt forskjellig bakgrunn intervjuet. Museene som deltar er Norsk Filminstitutt - Filmmuseet, Bergen Museum, Trondheim Kunstmuseum, Glomdalsmuseet, Helgeland Museum, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms og Kvinnemuseet.