Nettverk for kvinnehistorie

Jobber du på museum og har lyst til å fokusere mer på kvinnehistorie? Da kan dette være nettverket for deg.

Kvinnemuseet på Kongsvinger er ansvarlig museum i det nasjonale museumsnettverket for kvinnehistorie. Medlemmene i Nettverk for kvinnehistorie møtes normalt en gang i året. Nettverksmøtene går over to dager. 

Møtene er viktige arenaer for nettverksbygging og faglige diskusjoner. Aktuelle foredrag sørger for faglig påfyll. 

Nettverket har bestemt at møtet skal holdes hvert andre år på Kvinnemuseet, og ellers på omgang hos de andre medlemmene. Førstkommende møte blir i månedsskiftet januar-februar 2018 på Kvinnemuseet.

Neste nettverksmøte 2018

Vi skal på nettverksmøtet i 2018 finne fram til neste felles samarbeidsprosjekt. På sist møte besluttet vi å gå i gang med et wikipedia-prosjekt, men siden forrige planlagte møte måtte avlyses og fordi vi ønsker flere nye medlemmer inn, starter vi på nytt med planleggingen. 

Har du innspill til aktuelle foredragsholdere og tema for neste nettverksmøte kan disse sendes til epost: mona.holm@annomuseum.no

Tidligere nettverksprosjekt

Forrige prosjekt til Nettverk for kvinnehistorie var det omfattende "Dokument hundre kvinner". Dokumentasjonsprosjektet ble utført i samarbeid av seks museer: Norsk Filminstitutt - Filmmuseet, Bergen Museum, Trondheim Kunstmuseum, Glomdalsmuseet, Helgeland Museum, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms og Kvinnemuseet. Over en periode på flere år ble hundre kvinner over 70 år med vidt forskjellig bakgrunn intervjuet. 

I dag ligger alt dokumentasjonsmaterialet, som består av intervjuer i form av lyd- og filmfiler, transkripsjoner og foto, i Kvinnemuseets arkiv. Det er tilgjengelig for forskere.

I 2015 ble boka Hundre kvinner, som er skrevet av journalist og forfatter Kari Gjerstadberget, gitt ut. Boka består av små, innholdsrike presentasjoner av intervjuene med de hundre kvinnene og et rikt fotomateriell. 

Bilder fra nettverksmøtet på Vega i 2014

 • Dagrun Grønbech om religion og kystfolket fra et kvinneperspektiv.
  1/3
  Dagrun Grønbech om religion og kystfolket fra et kvinneperspektiv.
 • Kari Wærness om "Makta i det mjuke" og kvinnenes produksjon av ærfugldun
  2/3
  Kari Wærness om "Makta i det mjuke" og kvinnenes produksjon av ærfugldun
 • Vanding_i_kulturlandskapet_med_e-bane.jpg