Medlemmer i museumsnettverket for kvinnehistorie

Oversikten tar utgangspunkt i deltakerlistene for de siste samlingene i nettverket.

Anno Kvinnemuseet (ansvarsmuseum)

Mona Holm

Mona Pedersen

Bjørn Sverre Hol Haugen

Oslo museum

Heidrun Sølna Øverby

Helene Huljev (perm)

Skeivt arkiv / UiB

Hannah Gillow Kloster
Heidi Rohde Rafto

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Sølvi Bennett Moen

Frank Meyer (perm)

Tingvoll museum

Marianne Nysted

Nasjonalbiblioteket

Hege S. Høsøien

Stiftelsen Lillehammer museum /Maihaugen

Else Braut

Midgard historiske senter

Ane Gustafson

Norsk Teknisk Museum

Tone Rasch

Stiklestad nasjonale kultursenter

Sølvi Dahlen Lauvsnes

Kilden kjønnsforskning

Linda Marie Rustad

Sussanne Dietrichson

Museene i Sør Trøndelag

Randi Nygaard Lium

Anno Domkirkeodden

Hildur Hauksdottir

Anno Skogmuseet

Ida Kristine Teien

Anno Kongsvinger museum

Ingun Aastebøl

Anno Kirsten Flagstad museet

Annika Åsen

I tillegg har representanter fra Kulturrådet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Göteborg  m.fl. bidratt på samlingene uten å være medlemmer.