Medlemmer: Museumsnettverk for kvinnehistorie

Oversikten tar utgangspunkt i deltakelse på samlinger og annen aktivitet i nettverket de siste tre årene.

Anno Kvinnemuseet (ansvarsmuseum)Mona Pedersen, Mona Holm, Thea Aarbakke, Bjørn Sverre Hol Haugen
Oslo museum / BymuseetHelene Huljev, Therese Hervig Johnsen, Heidrun Sølna Øverby
Skeivt arkiv / UiBHannah Gillow Kloster, Heidi Rohde Rafto
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotekSølvi Bennett Moen, Jonas Nilsson
NasjonalbiblioteketHege S. Høsøien, Dag Hundstad
Stiftelsen Lillehammer museum /MaihaugenElse Braut, Kristina Skåden
Norsk Teknisk MuseumTone Rasch, Torhild Skåtun
Stiklestad nasjonale kultursenterBodil Østerås, Aud Åse Reitan
Kilden kjønnsforskningSusanne Dietrichson, Linda Marie Rustad
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designTrine Nordkvelle
Helgeland museumMari Hypher, Othilie Eriksen
Nordmøre museumMarianne Nystad, Ann-Charlott M. Sommer-Ekelund
Coast ContemporaryTanja Sæter
Musea i AkershusJoanna Iranowska, Ina Louise Stovner
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, MISTSolveig Lønmo, Randi Nygaard Lium (emerita)
ØstfoldmuseeneBodil Andersson, Marianne Løken
Nord-Troms museumMarianne Bilden
Anno Kirsten Flagstad museetAnnika Åsen, Hanne Seem Murbræck
Anno DomkirkeoddenHildur Hauksdottir, Torunn Meyer
Anno SkogmuseetIda Kristine Teien, Stig Hoseth
Anno Kongsvinger museumIngun Aastebøl
Anno Eidskog museumLine Helstad
Anno OdalstunetKnut Ola Storbråten

I tillegg har representanter fra Kulturrådet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Göteborg  m.fl. bidratt på samlingene uten å være medlemmer.

(Listen oppdatert per 17.01.2022)