Museumsnettverk for kvinnehistorie

Kvinnemuseet inviterer gamle og nye medlemmer til ny samling 1. og 2. februar 2018.

 • Mesterkokker i Tråkk-utstillingen
  1/1
  Fra utstillingen "TRÅKK i mangfoldig natur", Norsk skogmuseum. Bård Løken, Anno museum

Kjønnet på museum

Hvordan ivaretas kvinnenes historier innenfor dagens museale praksiser? Er det fortsatt slik at historien formidles gjennom brillene til den voksne hvite mannens middelklasseperspektiv, og at alle andre fortellinger behandles som minoritetshistorier? Eller er det nå selvsagt at kvinnenes historier innlemmes i museenes formidling og dokumentasjon?

Kvinnemuseet i Kongsvinger har et nasjonalt ansvar for formidling av norsk kvinnehistorie, og leder museumsnettverket med samme tema. I 2015 utkom boka «100 kvinner» som ble avslutningen på et stort prosjekt i nettverkets og museets regi. I 2016 stengte Kvinnemuseet for å gjennomføre en større oppgradering av bygningsmasse og publikumstilbud. Nå er vi klare for å revitalisere arbeidet i nettverket. 

Målet er en søknad til et av museumsprogrammene i Kulturrådet med søknadsfrist 5. juni 2018. 

Hva kan vi jobbe sammen om? Hva er museenes behov? Hvilke erfaringer har museene? 

Nye og gamle nettverksmedlemmer ønskes varmt velkommen til Kvinnemuseet i Kongsvinger den 1. og 2. februar 2018.

Program for samling i nettverket 1. og 2. februar 2018

Onsdag 31.januar:
•    Kl. 20.00: Treff for tidlig ankomne

Torsdag 1.februar:
•    10.00: Velkommen til Kvinnemuseet v/avdelingsdirektør Mona Pedersen
•    10.15: «Kvinner og menn i utstillingsrommet» v/Annika Bünz (Ph.d. arkeologi/forsker i kulturvitenskap, Universitetet i Gøteborg)
•    11.00: Kaffepause
•    11.15: «Kvinneblikk og kvinneliv i middelalderen. Hvor er kildene?» v/ Elisabeth Aasen (Cand. Phil. /faglitterær forfatter/statsstipendiat)
•    12.00: Lunsj
•    13.00: Paneldiskusjon med foredragsholdere og sal
•    14.00: Presentasjon av det internasjonale nettverket for kvinnemuseer v/ president Mona Holm
•    14.15: Kaffepause og mingling
•    15.00: «Hvor går vi med museumsnettverk for kvinnehistorie?» Diskusjon i grupper
•    17.00: Avrunding dag 1, og pause
•    19.00: Middag

Fredag 2.februar:
•    Kl. 09.00: Oppsummering i plenum, gårsdagens gruppediskusjoner
•    Kl. 10.00: «Biografi og etikk – og kvinners plass i en maskulin tradisjon» v/ Marianne Egeland (Professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitet i Oslo)
•    Kl.10.45: Kaffepause
•    Kl. 11.00: Museene presenterer aktuelle prosjekter/erfaringsdeling
•    Kl. 12.00: Oppsummering – nettverkets vei videre
•    Kl.12.30: Lunsj og avreise

Påmelding

Påmelding innen 20.januar 2018 til kvinnemuseet@annomuseum.no  

Deltakeravgift kr 1650,- faktureres etter påmelding

Informasjon om reise og overnatting

Kongsvinger ligger sentralt sør i Hedmark, om lag 6 mil fra Oslo lufthavn Gardermoen. Det er timesavganger med toget fra Oslo. Togturen tar om lag 1 time og 20 minutter. Du bruker én time fra Oslo om du kjører bil.
Kvinnemuseet ligger i Løkkegata 35 i Kongsvingers eldste bydel, Øvrebyen, like ved Kongsvinger festning.

Vi kan tilby overnatting på Kongsvinger Budget Hotel til rabatterte priser. Hotellbookingen er åpen fra 8. januar, bruk kode ANNO18 når du booker online på www.kongsvingerbudgethotel.no, evt. kan du bestille rom på e-post før 8. januar: booking@kongsvingerbudgethotel.no, husk å oppgi koden i e-posten.

Litt om tidligere nettverksprosjekt

Forrige prosjekt til Nettverk for kvinnehistorie var det omfattende "Dokument hundre kvinner". Dokumentasjonsprosjektet ble utført i samarbeid av seks museer: Norsk Filminstitutt - Filmmuseet, Bergen Museum, Trondheim Kunstmuseum, Glomdalsmuseet, Helgeland Museum, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms og Kvinnemuseet. Over en periode på flere år ble hundre kvinner over 70 år med vidt forskjellig bakgrunn intervjuet. 

I dag ligger alt dokumentasjonsmaterialet, som består av intervjuer i form av lyd- og filmfiler, transkripsjoner og foto, i Kvinnemuseets arkiv. Det er tilgjengelig for forskere.

I 2015 ble boka Hundre kvinner, som er skrevet av journalist og forfatter Kari Gjerstadberget, gitt ut. Boka består av små, innholdsrike presentasjoner av intervjuene med de hundre kvinnene og et rikt fotomateriell. 

Bilder fra nettverksmøtet på Vega i 2014

 • Dagrun Grønbech om religion og kystfolket fra et kvinneperspektiv.
  1/3
  Dagrun Grønbech om religion og kystfolket fra et kvinneperspektiv.
 • Kari Wærness om "Makta i det mjuke" og kvinnenes produksjon av ærfugldun
  2/3
  Kari Wærness om "Makta i det mjuke" og kvinnenes produksjon av ærfugldun
 • Vanding_i_kulturlandskapet_med_e-bane.jpg

Tidligere praksis i nettverket

Medlemmene i Nettverk for kvinnehistorie møtes normalt en gang i året. Nettverksmøtene går over to dager. Møtene er viktige arenaer for nettverksbygging og faglige diskusjoner. Aktuelle foredrag sørger for faglig påfyll. 

Nettverket har bestemt at møtet skal holdes hvert andre år på Kvinnemuseet, og ellers på omgang hos de andre medlemmene. Førstkommende møte blir i månedsskiftet januar-februar 2018 på Kvinnemuseet.