Hopp til hovedinnhold

Museumsnettverk for kvinnehistorie

Nettverk for kvinnehistorie er åpent for museer og beslektede institusjoner. Vil din institusjon delta i nettverket? Ta kontakt med oss på Kvinnemuseet.

Håndbok for god kjønnsrepresentasjon i museumsfaglige praksiser

Hva gjør vi?

Formålet med nettverket er å arbeide for at kvinnenes historie blir ivaretatt innenfor museenes forvaltnings- og formidlingspraksiser. Videre skal nettverket aktivt fremme formidling med kvinners perspektiver, og være en fagressurs i arbeidet med kvinnehistoriske problemstillinger.

Medlemsinstitusjonene  i nettverket møtes én gang i året. Samlingen går over to dager, fra lunsj til lunsj, og er arena for faglig kontakt, påfyll og diskusjon mellom medlemsinstitusjonene. Vanligvis inviteres eksterne  foredragsholdere til å innlede om aktuelle problemstillinger.  Samlingene skal legges hvert andre år til Kvinnemuseet, og går ellers på omgang hos de øvrige medlemsinstitusjonene.

Kontaktinfo:

kvinnemuseet@annomuseum.no

Nettverket har egen Facebook-gruppe:

Hvem er medlemmer?

Vi ønsker at nettverket skal være dynamisk og det er derfor mulig å melde seg på samlinger uten å ha inngått en fast avtale om medlemsskap. Imidlertid er det ønskelig med en viss kontinuitet. Da får vi utrettet mer og skapt flere spennende samarbeidsprosjekter.

På store nettverksprosjekter er det nødvendig med forpliktende deltakelse. I perioden 2019-2021 harr nettverkets hovedprosjekt vært det kulturrådsstøttede "Nå begynner a' med det der igjen". Fra 2022 til 2024 er prosjektet "Kjønnets verdi i et museumshierarki" sentralt i nettverksarbeidet.

For å se institusjoner som deltar i nettverket - klikk på lenken under

Aktiviteter i nettverket:

Faglitterære ressurser

Her finner du tips om nyttig litteratur til arbeidet med kjønn i arkiv- og museumssektoren:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2