Museumsnettverk for kvinnehistorie

Nettverk for kvinnehistorie er åpent for museer og beslektede institusjoner. Vil din institusjon delta i nettverket? Ta kontakt med oss på Kvinnemuseet.

Formålet med nettverket er å arbeide for at kvinnenes historie blir ivaretatt innenfor museenes forvaltnings- og formidlingspraksiser. Videre skal nettverket aktivt fremme formidling med kvinners perspektiver, og være en fagressurs i arbeidet med kvinnehistoriske problemstillinger.

Medlemsinstitusjonene  i nettverket møtes én gang i året. Samlingen går over to dager, fra lunsj til lunsj, og er arena for faglig kontakt, påfyll og diskusjon mellom medlemsinstitusjonene. Vanligvis inviteres eksterne  foredragsholdere til å innlede om aktuelle problemstillinger.  Samlingene skal legges hvert andre år til Kvinnemuseet, og går ellers på omgang hos de andre medlemsinstitusjonene.