Nettverksamling 2021

Årets samling i museumsnettverk for kvinnehistorie blir arrangert digitalt 15. og 16. april, fordelt på tre økter på Teams.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Bakgrunn for årets tema

Nå avsluttes Museumsnettverkets samfunnsrolleprosjekt «Nå begynner ‘a med det der igjen» som er en del av Kulturrådets utviklingsprogram 2018–2020. I snart tre år har prosjektgruppen arbeidet med konkrete synlighetsprosjekter som omhandler kvinner og kvinnehistorie, og metodikk har blitt utviklet. Funnene og erfaringene vi har gjort blir viktig å dele med hele nettverket på kommende samling. 

Museumsnettverket for kvinnehistorie planlegger en ny søknad til samfunnsrolleprogrammet Mangfold, relevans og bærekraft. På nettverksmøtet blir det anledning til å diskutere innhold i en prosjektsøknad, samt melde inn interesse fra nettverksmedlemmene som ønsker å delta i et nettverksprosjekt. Målet er å få en solid og god søknad til Kulturrådet innen fristeni juni 2021.

Dersom du ønsker å delta, men ikke har mottatt invitasjon til samlingen så send en e-post til kvinnemuseet [a]annomuseum.no