Hopp til hovedinnhold

Nettverksamling 2021

Årets samling i museumsnettverk for kvinnehistorie blir arrangert digitalt 15. og 16. april, fordelt på tre økter på Teams.

Bakgrunn for årets tema

Nå avsluttes Museumsnettverkets samfunnsrolleprosjekt «Nå begynner ‘a med det der igjen» som er en del av Kulturrådets utviklingsprogram 2018–2020. I snart tre år har prosjektgruppen arbeidet med konkrete synlighetsprosjekter som omhandler kvinner og kvinnehistorie, og metodikk har blitt utviklet. Funnene og erfaringene vi har gjort blir viktig å dele med hele nettverket på kommende samling. 

Museumsnettverket for kvinnehistorie planlegger en ny søknad til samfunnsrolleprogrammet Mangfold, relevans og bærekraft. På nettverksmøtet blir det anledning til å diskutere innhold i en prosjektsøknad, samt melde inn interesse fra nettverksmedlemmene som ønsker å delta i et nettverksprosjekt. Målet er å få en solid og god søknad til Kulturrådet innen fristen i juni 2021.

Dersom du ønsker å delta, men ikke har mottatt invitasjon til samlingen så send en e-post til kvinnemuseet [a]annomuseum.no 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2