Hvem er vi?

Det er en liten, men engasjert stab som arbeider for Kvinnemuseet. Alle er samtidig involvert i store og mindre oppgaver i andre museer i Anno, især ved Kongsvinger museum, Odalstunet og Eidskog museum.

Thea Aarbakke

Thea Aarbakke

Fagansvarlig Kvinnemuseet, Førstekonservator NMF
(i permisjon fra juli 2022)
Mona Holm

Mona Holm

2021-2025: PhD-stipendiat UiO/Anno museum
Konservator NMF Kvinnemuseet og Norsk utvandrermuseum. Permisjon fra stilling som museumsleder Kvinnemuseet