Tusen takk, Kulturrådet!

Museumsnettverk for kvinnehistorie, ledet av Kvinnemuseet, er bevilget 2,8 millioner fra Kulturrådet til prosjektet «Nå begynner a’ med det der igjen» - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser.

 • Elingaard Herregård Østfoldmuseene
  Glade kvinner ved Elingaard Herregård (Østfoldmuseene) som også var blant museene som fikk støtte til sine prosjekt..

Prosjektet består av et hovedprosjekt og åtte delprosjekter, og har en total budsjettramme på 4,1 millioner kroner. Det skal gjennomføres innen utgangen av 2020.

Prosjektet tar sikte på å utvikle verktøy og modeller for daglig bruk i norske museer. Det har en todelt målsetting om 1) å utvikle verktøy som sikrer at det kvinnehistoriske perspektivet ivaretas i museenes praksiser knytta til forvaltning og formidling og 2) styrke ivaretakelse og synliggjøring kvinners historie innen samlingsforvaltning og formidling.

Sju institusjoner samarbeider om gjennomføringen, og er i tillegg ansvarlig for følgende delprosjekter:

 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Fotoarkivet etter Sissel Lie Bratz (1922-1983) fra 2. verdenskrig
 • Anno Kvinnemuseet: Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings arkiv (1890-1977)
 • Stiklestad nasjonale kultursenter: Kvinnelige gründeres rolle i by- og tettstedutvikling
 • Norsk Teknisk Museum: Kvinner og industrialisering – fornying i basisutstillingene
 • Oslo museum: OsLove. Byhistorie for begynnere – kjønnenes handlingsrom
 • Maihaugen: Sandvigs samlinger, nasjonsbygging og nasjonal identitet med kvinnehistorisk perspektiv
 • Anno Kvinnemuseet: «Silenced» - historier om abort
 • Kilden kjønnsforskning: Kjønnsperspektiver i museenes virksomhet

Les mer om Kulturrådets tildeling her.