Hopp til hovedinnhold

"Nå begynner 'a med det der igjen"

Nasjonalt museumsnettverk for kvinnehistorie, ledet av Kvinnemuseet, ble 2018 bevilget 2,8 millioner fra Kulturrådet til prosjektet «Nå begynner ’a med det der igjen» - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser.

Klipp fra prosjektbeskrivelsen

"Om fagpersoner i museene adresserer kvinnehistoriske perspektiver ved sin institusjon blir de ofte møtt med kommentarer som "Nå begynner a' med det der igjen". Samtidig viser forskning og erfaringer at museene har langt igjen før vi kan snakke om at de ikke lenger reproduserer og resirkulerer gamle forestillinger, maktstrukturer og ulikestilling i formidling så vel som i samlingsforvaltning. Prosjektet gjennomføres ved Anno Kvinnemuseet og i det nasjonale museumsnettverket for kvinnehistorie. Det skal utvikles metoder og verktøy som kan tas i bruk i alle museers arbeid med kjønn. Delprosjekter ivaretar bransjer, organisasjoner, enkeltpersoner og strukturelle forhold i nyere historie, og omfatter tiltak i både forvaltning og formidling."


Prosjektet består av et hovedprosjekt og åtte delprosjekter, og har en total budsjettramme på 4,1 millioner kroner. Det skal gjennomføres innen utgangen av mars 2021.

Hovedprosjektet tar sikte på å utvikle verktøy og modeller for daglig bruk i norske museer. Det er organisert i fire faser hvorav den første skal kartlegge status på feltet blant norske museer, mens de øvrige fasene handler om å utvikle, utprøve og implementere metoder for hvordan sikre en bedre kjønnsbalanse i museenes arbeid med registrering av samling, innsamlingspolitikk og formidlingspraksis.

Sju institusjoner samarbeider om gjennomføringen. De er i tillegg ansvarlig for hvert sitt delprosjekt som skal bedre ivaretakelse og synliggjøring av kvinners historie i museene:

  • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Fotoarkivet etter Sissel Lie Bratz (1922-1983) fra 2. verdenskrig. Dette delprosjektet er fullført. Nettutstilling om Sissel Lies' fotoarkiv lansert 11.09.2019:   https://www.arbark.no/utstilling/sissel_lie/sissel_lie.htm
  • Stiklestad nasjonale kultursenter/Stjørdal museum Værnes: Kvinner i plastindustrien 
  • Norsk Teknisk Museum: Kvinner og industrialisering – fornying i basisutstillingene
  • Oslo museum/Bymuseet: OsLove. Byhistorie for begynnere – kjønnenes handlingsrom
  • Stiftelsen Lillehammer museum/Maihaugen: Sandvigs samlinger, nasjonsbygging og nasjonal identitet med kvinnehistorisk perspektiv
  • Anno Kvinnemuseet: HYSJ! - historier om abort og seksualitet (formidlingsprosjekt)/ Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings arkiv (1890-1977) (arkiv-prosjekt)
  • Kilden kjønnsforskning: Kjønnsperspektiver i museenes virksomhet 
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2