"Nå begynner a' med det der igjen"

Museumsnettverk for kvinnehistorie, ledet av Kvinnemuseet, ble 2018 bevilget 2,8 millioner fra Kulturrådet til prosjektet «Nå begynner a’ med det der igjen» - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser.

Klipp fra prosjektbeskrivelsen

"Om fagpersoner i museene adresserer kvinnehistoriske perspektiver ved sin institusjon blir de ofte møtt med kommentarer som "Nå begynner a' med det der igjen". Samtidig viser forskning og erfaringer at museene har langt igjen før vi kan snakke om at de ikke lenger reproduserer og resirkulerer gamle forestillinger, maktstrukturer og ulikestilling i formidling så vel som i samlingsforvaltning. Prosjektet gjennomføres ved Anno Kvinnemuseet og i det nasjonale museumsnettverket for kvinnehistorie. Det skal utvikles metoder og verktøy som kan tas i bruk i alle museers arbeid med kjønn. Delprosjekter ivaretar bransjer, organisasjoner, enkeltpersoner og strukturelle forhold i nyere historie, og omfatter tiltak i både forvaltning og formidling."


Prosjektet består av et hovedprosjekt og åtte delprosjekter, og har en total budsjettramme på 4,1 millioner kroner. Det skal gjennomføres innen utgangen av mars 2021.

Prosjektet tar sikte på å utvikle verktøy og modeller for daglig bruk i norske museer. Det har en todelt målsetting om 1) å utvikle verktøy som sikrer at det kvinnehistoriske perspektivet ivaretas i museenes praksiser knytta til forvaltning og formidling og 2) styrke ivaretakelse og synliggjøring kvinners historie innen samlingsforvaltning og formidling.

Sju institusjoner samarbeider om gjennomføringen, og er i tillegg ansvarlig for følgende delprosjekter:

  • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Fotoarkivet etter Sissel Lie Bratz (1922-1983) fra 2. verdenskrig. Dette delprosjektet er fullført. Nettutstilling om Sissel Lies' fotoarkiv lansert 11.09.2019:   https://www.arbark.no/utstilling/sissel_lie/sissel_lie.htm
  • Anno Kvinnemuseet: Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings arkiv (1890-1977)
  • Stiklestad nasjonale kultursenter: Kvinnelige gründeres rolle i by- og tettstedutvikling
  • Norsk Teknisk Museum: Kvinner og industrialisering – fornying i basisutstillingene
  • Oslo museum: OsLove. Byhistorie for begynnere – kjønnenes handlingsrom
  • Maihaugen: Sandvigs samlinger, nasjonsbygging og nasjonal identitet med kvinnehistorisk perspektiv
  • Anno Kvinnemuseet: «Silenced» - historier om abort
  • Kilden kjønnsforskning: Kjønnsperspektiver i museenes virksomhet 

Publisert om prosjektet