Hopp til hovedinnhold

Kjønnets verdi i et museumshierarki

Et prosjekt om representasjon av kvinner, mangfold og kjønn på museum

Å oppnå likestilling mellom kjønnene samt styrke kvinners og jenters plass i samfunnet er et av FNs bærekraftsmål. Det vi samler og formidler i våre museer skal speile samfunnet vårt. Men hvem sitt samfunn er det vi finner i museenes magasiner og utstillinger? Undersøkelser viser at det er langt færre objekter tilknyttet kvinners liv, produksjon og arbeid enn menns i museenes samlinger. Fortsatt formidles det «universelt menneskelige» gjennom mannlige representanter, mens kvinnelig representasjon knyttes til «kjønn».

Fra søknaden

Kvinnemuseet er ansvarlig for Museumsnettverk for kvinnehistorie, og prosjektet som nå har fått tilsagn på 3,4 millioner kroner fra Kulturrådets utviklingsprogram "Museene som samfunnsaktører - mangfold, relevans og bærekraft" er et samarbeid i regi av nettverket. 

"Vi er veldig glade og stolte for denne muligheten til å fortsette det viktige utviklingsarbeidet for å styrke  norske museers arbeid med kjønn og mangfold" sier avdelingsdirektør for museene i Kongsvingerregionen Mona Pedersen. 

Ni institusjoner samarbeider om tre arbeidspakker som inneholder følgende:

  • Det kjønnsbevisste museum: Kursing og implementering i museumsverktøy.
  • Kvinne – en mangfoldig kategori: Medvirkning og praktisk testing av verktøy på ulike caser.
  • Forskning og formidling: Resultater fra prosjektet publisert som temanummer i et vitenskapelig tidsskrift.

De ni institusjonene som skal jobbe i prosjektet er Anno Kvinnemuseet, Norsk Teknisk Museum, Oslo museum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Maihaugen, Nord-Troms museum, Østfoldmuseene, Museene i Akershus og Kilden kjønnsforskning. 

Det er også planlagt et samarbeid med Museumsnettverk for minoriteter og kulturelt mangfold.

Prosjektperioden varer til våren 2024.

  • Bilde av Mona Pedersen, Mona Holm og Thea Aarbakke med boken Museumsverktøy.
    1/1
    Thea Aarbakke (fra venstre) Mona Pedersen og Mona Holm med museumsverktøyet som ble lansert sommeren 2021. Ingjerd Engh

Se publiseringer fra prosjektet:

Prosjektet bygger videre på erfaring og kunnskapsproduksjon fra forrige programperiode, med vekt på håndboka Museumsverktøy for god kjønnsrepresentasjon i museumsfaglige praksiser, som vi utviklet da.​

Museumsverktøy.no

Håndbok for god kjønnsrepresentasjon i museumsfaglige praksiser