Hopp til hovedinnhold

Kjønnets verdi i et museumshierarki

Et prosjekt om representasjon av kvinner, mangfold og kjønn på museum

Å oppnå likestilling mellom kjønnene samt styrke kvinners og jenters plass i samfunnet er et av FNs bærekraftsmål. Det vi samler og formidler i våre museer skal speile samfunnet vårt. Men hvem sitt samfunn er det vi finner i museenes magasiner og utstillinger? Undersøkelser viser at det er langt færre objekter tilknyttet kvinners liv, produksjon og arbeid enn menns i museenes samlinger. Fortsatt formidles det «universelt menneskelige» gjennom mannlige representanter, mens kvinnelig representasjon knyttes til «kjønn».

Fra søknaden
 • Foto fra prosjektsamling på Maihaugen, oktober 2022. Museumsansatte står i utstilling.
  1/5
  Fra prosjektsamling på Maihaugen, oktober 2022. Mona Pedersen
 • Samling på Egge museum mars 2023. Museumsansatte står i ustilling.
  2/5
  Fra kurs i museumsverktøy, Egge museum mars 2023. Mona Pedersen
 • Et fotografi av Tilla Solli, Mona Pedersen og Hilde Herming utenfor Samfunnshuset i Steinkjer.
  3/5
  Tilla Solli (t.v.), Mona Pedersen og Hilde Herming etter første gjennomførte kurs i museumsverktøy. Bodil Østerås
 • Samling på teknisk museum mai 2023. Museumsansatte sitter på et møterom og får kursing i Museumsverktøy.
  4/5
  Fra kurs i museumsverktøy, Norsk teknisk museum mai 2023. Mona Pedersen
 • Bilde av Mona Pedersen, Mona Holm og Thea Aarbakke med boken Museumsverktøy.
  5/5
  Thea Aarbakke (fra venstre) Mona Pedersen og Mona Holm med museumsverktøyet som ble lansert sommeren 2021. Ingjerd Engh

Fakta om prosjektet

Kvinnemuseet er ansvarlig for Museumsnettverk for kvinnehistorie. Dette prosjektet er støttet med 3,4 millioner kroner fra Kulturrådets utviklingsprogram "Museene som samfunnsaktører - mangfold, relevans og bærekraft", og det er et samarbeid i regi av nettverket.  Prosjektet har en budsjettramme på 5,1 millioner kroner. Ni institusjoner samarbeider om tre arbeidspakker som inneholder følgende:

 • Det kjønnsbevisste museum: Kursing og implementering i hvordan vi kan jobbe for å bli bevisstgjorte i museumspraksisene våre.
 • Kvinne – en mangfoldig kategori: Medvirkning og praktisk testing av metoder og verktøy på ulike caser.
 • Forskning og formidling: Resultater fra prosjektet publisert som temanummer i et vitenskapelig tidsskrift.

De ni institusjonene som skal jobbe i prosjektet er Anno Kvinnemuseet, Norsk Teknisk Museum, Oslo museum, Museene Arven (tidl. Stiklestad Nasjonale Kultursenter), Maihaugen, Nord-Troms museum (fram til juni -23), Østfoldmuseene, Museene i Akershus og Kilden kjønnsforskning. Vi har også deltatt på samlinger med Museumsnettverk for minoriteter og kulturelt mangfold.  

Prosjektperioden løper fram til medio august 2024. Prosjektslutt markeres med en avslutningskonferanse til høsten - mer informasjon kommer!.

Vi er veldig glade og stolte for denne muligheten til å fortsette det viktige utviklingsarbeidet for å styrke norske museers arbeid med kjønn og mangfold!

Mona Pedersen, prosjektansvarlig og avdelingsdirektør for museene i Kongsvingerregionen .

Prosjektet bygger videre på erfaring og kunnskapsproduksjon fra forrige programperiode, med vekt på håndboka Museumsverktøy for god kjønnsrepresentasjon i museumsfaglige praksiser, som vi utviklet da.​

Håndbok for god kjønnsrepresentasjon i museumsfaglige praksiser

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2