Øvrebyen

Den vernede gamle trehusbebyggelsen under Kongsvinger festning er sjarmerende både sommer og vinter. Bli med på en av våre guidede vandringer i sommerferien!

  • Soldater og marketentersker (Foto/Photo)
    Soldater og marketentersker marsjerer gjennom Leiret.

Tett oppunder festningsmurene ligger den gamle festningsleiren og garnisonsbyen Øvrebyen. Kongsvingers eldste bydel består av store offisersboliger og små soldathus fra 1700- og 1800-tallet. Her ligger også de fornemme handelshusene til byens to privilegerte landhandlere. Bygningen som huset Hedmarks første hospital, ligger også i Øvrebyen sammen med et av de første innlandsapotekene fra 1836. Her finner du boktrykker Hess' gamle bygård, hvor fylkets første avis, Hedemarkens Amtstidende fra 1846, ble trykket i mange år. Helene Hansens gamle pensjonat er borte, men huset står fremdeles inntil Glommendalen Gymnasium, nå Øvrebyen Videregående skole ved kirketorvet.

Øvrebyen har en rik flora av uthusbygninger som tidligere rommet fjøs og stall, grisehus og hønsehus, for ikke å glemme alle utedoene! Her finner du et mylder av koselige bakgårder, og bakgårdskattene lever ennå. I hjertet av Øvrebyen ligger Herdahlhjørnet. Her malte Gerhard Munthe utsikten oppover mot festningen under sitt lange sommeropphold i 1894. Nå har kreative kvinner åpnet nye virksomheter her: Frk. Herdahl, Fru Balchen, Krudt og Hjerterom Malerskole.

  • Hus og hager i Storgata, Øvrebyen, i vårblomstring (Foto/Photo)
    1/1
    Øvrebyen er vakker om våren Mona Holm / Kvinnemuseet, Anno

I den øverste delen av denne trehusbebyggelsen ligger 1700-tallsbyen. Lenger ned finner vi 1800-tallsbyen, med utvidelsen som kom da Kongsvinger fikk bystatus i 1854. Dette er barndomsgatene til Erik Werenskiold. Her vokste han opp som kommandantsønn på festningen. Øvrebyen er også barndomsgatene til pianistinnen Erika Nissen og søsteren Thomasine Lie. De bodde begge på Svendborg, der sjefen for Det Norske Jægerkorpset en gang regjerte.

Øvrebyen har en ekte Jonas Lies-gate. Da Thomasine Lie giftet seg med fetteren Jonas, flyttet de inn i den nye gården til kjøpmann Gjems i det som da het Kirkegaten. Her ble de boende i ni år fram til 1868.

Kirketorvet er byens gamle, ærverdige samlingssted og torv. Her var det markensplass fra 1798 og ekserserplass fra den gang Kongsvinger virkelig var garnisonsby med soldater og ryttere som satte sitt preg på gatelivet.

Lengst oppe i Øvrebyen troner den fredede Aamodtgården, magasinforvalterens empirebygning fra 1801. Den eies av Kongsvinger Museum og her kan du gå på oppdagelsesferd i den gamle embedsmannsleiligheten, bebodd av rittmester Aamodt frem til 1968. I husets gamle storsal har Kongsvinger Kunstforening sine utstillinger året igjennom.

Bydelen under festningen ble antikvarisk spesialområde i 1975, som et av landets første. Målet med vernebestemmelsene er å bevare særpreget.

Øvrebyen er et levende museumsområde. Om sommeren arrangeres ”Liv i leiren” med markedsboder, servering og underholdning og første helgen i advent er det "Julemarked". Har du lyst til å bli bedre kjent her? Hvorfor ikke bli med på en Øvrebyvandring.