Hopp til hovedinnhold

She Culture

Fra 2013-2015 deltok det norske kvinnemuseet sammen med kvinnemuseer og kultursentre fra Spania, Italia, Danmark og Albania i EU-prosjektet She Culture

 • 1/1

Guidelines for Women's Museums and Gender oriented Museums

Et av resultatene fra arbeidet i She Culture-prosjektet er en første versjon av "Guidelines for Women's Museums and/or Gender oriented Museums". Den skal behandles på generalforsamlingen under den internasjonale kongressen i Mexico høsten 2016. Det blir et viktig dokument for både nye og etablerte kvinnemuseer i tiden framover.

GUIDELINES_ENG._Final_version.docx

 

De ulike delene i She Culture-prosjektet

Det ble gjennomført fire delprosjekt:

 • Oversikt over status for kjønnslikestilling innenfor kultursektoren i de fem deltakerlandene. 
 • Utkast til Retningslinjer for kvinnemuseer (Guidelines for Women’s Museums and/or gender oriented Museums). Skal behandles av allmøtet på IAWM's neste internasjonale kongress.
 • Kampanje med fokus på kjønnsstereotype leker, inkludert produksjon og visning av kortfilmer om temaet.
 • Produksjon av kortfilmer om kjønnsstereotype leker i fra hver av de fem deltakermuseene

Kortfilmer om kjønnsstereotype leker

I løpet av She Culture-prosjektet ble det produsert fem kortfilmer om konseptet "jenteleker og gutteleker". En kunstner fra hvert av deltakerlandene fikk etter en idékonkurranse i oppdrag å lage sitt bidrag. Her viser vi alle de fem filmene:

Den italienske filmen

 • 1/1
  Teresa Sala: Fe-Male Toys (Italia)

Den norske filmen

 • 1/1
  Berit Steenstrup: A Journey through a Playscape (Norge)

Den spanske filmen

 • 1/1

Den danske filmen

 • 1/1

Den albanske filmen

 • 1/1

Alle filmene satt sammen

 • 1/1
 • 1/1
  EUs prosjekt SheCulture
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2