Hopp til hovedinnhold

Dagrunn Grønbechs legat

Legatet deles ut årlig for å støtte kulturhistoriske tiltak og synliggjøre kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Om stipendet

Det utlyses stipendmidler fra Dagrunn Grønbechs legat med formål om å belyse ulike sider ved kvinnekultur, kvinners mangfold av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Alle med interesse for kvinneforskning, formidling med kvinneperspektiv og andre som ønsker å synliggjøre kvinners betydning i lokalsamfunn, arbeidsliv, foreningsvirksomhet og øvrige sammenhenger kan søke. Stipendmidlene er på 25 000,- kroner.

  • Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse og et budsjett. 
  • Søknaden sendes til: post@helgelandmuseum.no innen 1. oktober 2023. Merkes Dagrunn Grønbechs legat.
  • For nærmere informasjon: post@helgelandmuseum eller telefon 751 10 100 / ​Dagrunn Grønbech telefon 915 84 611
  • 1/1
    Dr. philos. Dagrunn Grønbech med boka "Kystkvinnen", som har dannet grunnlaget for legatet.

Bakgrunn for stipendmidlene

Da Kystkvinnen. Fiskerbonde og omsorgsbærer (2010) og med gjentrykk i 2014 ble utgitt, inngikk forfatteren av boken Dagrunn Grønbech et samarbeid med Helgeland Museum i Mosjøen og Kvinnemuseet i Kongsvinger om publiseringen. Forsker og forfatter Dagrunn Grønbech ønsket i den forbindelse at overskuddet av boksalget skulle tilfalle et legat som ble opprettet. Dagrunn Grønbechs legat har som formål å støtte kulturhistoriske tiltak og synliggjøre kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Det satses på årlig tildeling av midler.

Utlysingen av midler gjøres først og fremst kjent gjennom Helgeland Museums og Kvinnemuseets hjemmeside.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2