Dagrunn Grønbechs legat

Legatet deles ut årlig for å støtte kulturhistoriske tiltak og synliggjøre kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Utlysningen er som følger

Det utlyses stipendmidler fra Dagrunn Grønbechs legat med formål om å belyse ulike sider ved kvinnekultur, kvinners mangfold av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Alle med interesse for kvinneforskning, formidling av et kvinneperspektiv og andre som ønsker å synliggjøre kvinners betydning i lokalsamfunn, arbeidsliv, foreningsvirksomhet og i andre sammenhenger kan søke. Stipendmidlene er på kr. 25 000,-.

Prosjektbeskrivelse og budsjett for hvordan midlene er tenkt brukt sendes til: post@helgelandmuseum.no innen 1. oktober 2018. Merk med: Dagrunn Grønbechs legat.

For nærmere informasjon: post@helgelandmuseum eller telefon 751 10 100.
Dagrunn Grønbech: 915 84 611

  • Kystkvinnen - Dagrunn Grønbech
    1/1
    Dr. philos. Dagrunn Grønbech med boka "Kystkvinnen", som har dannet grunnlaget for legatet.

Pressemelding fra tildelingen i 2016

Tekst: Samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech
Tlf.: 91 584611

Bodø 12/10 -16.


PRESSEMELDING.

Da Kystkvinnen. Fiskerbonde og omsorgsbærer (2010) og med gjentrykk i 2014 ble utgitt, inngikk forfatteren av boken Dagrunn Grønbech et samarbeid med Helgeland Museum i Mosjøen og Kvinnemuseet i Kongsvinger om publiseringen. Forsker og forfatter Dagrunn Grønbech ønsket i den forbindelse at overskuddet av boksalget skulle tilfalle et legat som ble opprettet. Dagrunn Grønbechs legat har som formål å støtte kulturhistoriske tiltak og synliggjøre kvinnekultur, kvinners arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Det satses på årlig tildeling av midler.
I 2016 fikk forfatter Inga Elisabeth Næss støtte til prosjektet "Kokka i fiskeværet". Prosjektet vil ta form av en utstilling og teater for å visualisere kvinners betydning som bakkemannskap i fiskeriene.
Koreograf og sceneinstruktør Ada Einmo Jürgensen ble tildelt midler til prosjektet "Kvinners lodd" som tar sikte på en fotodokumentasjon av kvinners veldedighetsarbeid og dugnadsvirksomhet som å strikke, sy og bake som salgsprodukt for å samle inn penger til ulike sosiale formål.
Utlysingen av midler gjøres først og fremst kjent gjennom Helgeland Museums og Kvinnemuseets hjemmeside.