"De la musique avant toute chose"

Man kjenner i alt 14 dikt fra Dagnys hånd. De ble trolig til over en lengre periode, og det siste av dem skal være skrevet en av de siste dagene hun levde. Ingen av diktene ble publisert før hennes død. Ett av dem dediserte hun til sønnen Zenon.

... ved siden av meg sitter min hustru og skriver lange hymner til sønnen i Norge som nettopp stammer frem sine første ord...

Stachu til forleggeren Arnost Proxházka i Praha

Stachu skriver som aldri før, og jeg har også selv skrevet et par småting.

Dagny til venninnen Margarethe Ansorge

Det er virkelig en forbannelse at har man først begynt å skrive, er det umulig å slutte. Først kommer ett tema, så et annet, og slik blir det ved. Mine bøker er ennå ikke kommet på norsk, ellers ville jeg forlengst ha sendt deg dem.

Dagny til venninnen Margarethe Ansorge