Dagnys dramaer

Arnost Procházka, som var redaktør av det avantgardistiske tidsskriftet Moderní revue i Praha, fikk dramaene tilsendt og plukket ut 'Synden' for oppførelse på Den frie intimscene i Praha. Forestillingen fant sted i oktober 1898. I februar 1899 ble 'Synden' publisert i Moderní revue. Samtidig ble den utgitt som bok i tidsskriftets bokserie. Det ble en liten bok med fiolett omslag i 73 nummererte eksemplarer.

Han er saa god, og dog piner han mig tildøde. Og hvor han lider, hvor han lider! Bare synet af mig briger furer i hans pande... (pludselig) Ja, du har ret; jeg maa befri ham fra mig.

fra Dagnys drama 'Den sterkere'

Tænk du, mit lille drama 'Den stærkere' kommer i næste hefte av Samtiden. Holder dere Samtiden?

Dagny til søsteren Ragnhild

Min hustru har skrevet tre små dramaer som i sitt slag ganske enkelt er fullendte. Jeg snakker ikke som ektemann, men utelukkende som kunstner.

Stachu til forleggeren Arnost Procházka i Praha

[...] Men disse kardinale dramatiske utilstrekkeligehetene ved fru przybyszewskas arbeid forstyrrer ikke det sterke poetiske inntrykk som hun gjør på meg med sine kvaliteter. Det som griper usedvanlig er den spesielle lumre, sterkt parfymerte, nervedirrende dunst som den spillende trioen er satt inn i. [...] Den erotiske lidenskapen som velter innover med demoniske katastrofers grusomhet, [...] en i sitt grunnlag ganske fattig og usann psykologi [er den samme] som menneskene i Stanislaw Przybyszewskis verk lever og dør etter. [...]

Frantisek Václav Krejci, tsjekkisk litteraturkritiker, om 'Synden'

Dagny Juel Przybyszewska er både mer pessimistisk og mer revolisjonær enn sine forgjengere. Hun er den eneste kvinnelige dramatikeren i sin tid som definitivt gir avkall på uskyldsmyten. Hun slutter seg åpenlyst til kjærlighetsmyten, men hun moderniserer den med et pennestrøk når hun bytter ut den åndelige kjærligheten med kvinnens begjær.

Mary Kay Norseng i 'Norsk kvinnelitteraturhistorie'