Erika Nissen

Hun var født i Kongsvinger, men holdt konserter i Skandinavia, Tyskland, Nederland, Sveits og Paris. Hun arbeidet senere pedagog i Oslo. Podcast fra Radio Kongsvinger.

  • 1/1