Hopp til hovedinnhold

Ansatte

Det er en liten, men engasjert stab som arbeider for Kvinnemuseet. Alle er samtidig involvert i store og mindre oppgaver i andre museer i Anno, især ved Kongsvinger museum, Odalstunet og Eidskog museum.

Thea Aarbakke
Thea Aarbakke
fagansvarlig Kvinnemuseet, førstekonservator NMF (permisjon)
Mona Holm
Mona Holm
konservator NMF Kvinnemuseet og Norsk utvandrermuseum/museumsleder Kvinnemuseet (permisjon)
Hilde Herming
Hilde Herming
fagansvarlig Kvinnemuseet

avdelingsdirektør, Anno museum avdeling Kongsvingerregionen

Kongsvinger museum

konservator i kulturlandskap, museumsleder Odalstunet

Odalstunet

konservator NMF, seksjonsleder for formidling, museumsleder Kongsvinger museum

Kongsvinger museum

Kongsvinger museum

museumsleder Eidskog museum

Eidskog museum