Hvem er vi?

Det er en liten, men engasjert stab som arbeider for Kvinnemuseet. Alle er samtidig involvert i store og mindre oppgaver i andre museer i Anno, især ved Kongsvinger museum, Odalstunet og Eidskog museum.

Mona Holm

Mona Holm

Konservator NMF, museumsleder Kvinnemuseet
Thea Aarbakke

Thea Aarbakke

Prosjektkoordinator, "Nå begynner'a med det der igjen"

MonaPedersen.jpg

Mona Pedersen

Mona Pedersen

Avdelingsdirektør, Anno museum avdeling Kongsvingerregionen

Kongsvinger museum

KnutOlaStorbrNten.jpg

Knut Ola B. Storbråten

Knut Ola B. Storbråten

Konservator i kulturlandskap, museumsleder Odalstunet

Odalstunet

IngunAastebl.jpg

Ingun Aastebøl

Ingun Aastebøl

Konservator NMF, seksjonsleder for formidling, museumsleder Kongsvinger museum

Kongsvinger museum

Line Helstad

Line Helstad

Line Helstad

Museumsleder Eidskog museum

Eidskog museum

Amund Skagsoset Kristiansen

Amund Skagsoset Kristiansen

Amund Skagsoset Kristiansen

Fungerende museumsleder for Kongsvinger museum

Kongsvinger museum

BjrnSverreHolHaugen.jpg

Bjørn Sverre Hol Haugen

Bjørn Sverre Hol Haugen

Førstekonservator, redaktør for tidsskriftet Solør-Odal

Kongsvinger museum

Søk etter ansatte i Anno

Søk etter ansatte i Anno

Her kan du finne våre kolleger fra Anno-museer i Hedmark.

Anno