Ansatte

Det er en liten, men engasjert stab som arbeider for Kvinnemuseet. Alle er samtidig involvert i store og mindre oppgaver i andre museer i Anno, især ved Kongsvinger museum, Odalstunet og Eidskog museum.

Thea Aarbakke

Thea Aarbakke

fagansvarlig Kvinnemuseet, førstekonservator NMF (permisjon)
Mona Holm

Mona Holm

konservator NMF Kvinnemuseet og Norsk utvandrermuseum/museumsleder Kvinnemuseet (permisjon)
Hilde Herming

Hilde Herming

fagansvarlig Kvinnemuseet