Hopp til hovedinnhold

I all offentlighet

"Hva samfunnet trenger er ikke flere, men andre stemmer. Av mannsstemmer er det så evig nok fra før." Gina Krog, 1896

 • 1/9
  1950-tallet var husmødrenes, og kjøkkenskapenes, gullalder.
 • 2/9
 • 3/9
  Anno Kvinnemuseet/Jonathan Hagaløkken
 • 4/9
  Et titteskap med krigs-skjebner i utstillingen 'I all offentlighet'.
 • 5/9
  Fra utstillingen 'I all offentlighet'
 • 6/9
  Fra utstillingen 'I all offentlighet'
 • 7/9
  Om klassekamp og kvinnekamp
 • 8/9
  Kamp mot prostitusjon - en kvinnesak?
 • Foto fra bunadsgeriljaen
  9/9
  Geriljaleder Anja C. Solvik på løven foran Stortinget. Mimsy Møller/NTB

«Offentlighet» kommer av det tyske ordet for «åpen». Det beskriver et område i samfunnet som skal være åpent og tilgjengelig for alle. Her møtes alle borgerne for å diskutere og utveksle ideer som er av felles interesse. Ideen om et offentlig rom vokste fram sammen med det moderne, kapitalistiske samfunnet. Da ble det viktig å skille mellom enkeltindividers og fellesskapets interesser. 

Offentligheten regnes derfor som grunnleggende for byggingen av en felles kultur og for vårt politiske system.

Til tross for dette har offentligheten vært dominert av menn. Kvinner har måttet kjempe for en plass i det offentlige rom. Her forteller vi historier om hvordan denne kampen har artet seg i Norge fra midten av 1800-tallet fram til i dag. På mange felter har kvinnekampen vunnet fram. I vår tid finner vi kvinner i alle deler av offentligheten, og kvinner tar ledende stillinger i politikk og næringsliv. Men fortsatt finner vi store forskjeller i representasjon, lønn og holdninger. 

I utstillingen lærer du mer om de som gikk foran på ulike samfunnsområder, om hva samfunnet var opptatt av i forskjellige perioder, og du kan bidra med egne fortellinger og beskrive din oppfatning av status i dag.

Nytt i 2023 er utstillingsdelen "Bunadsgeriljaen"

Bunadsgeriljaen er en landsomfattende folkebevegelse som kjemper for nærhet til et trygt og godt fødetilbud til alle. Gjennom en symbolsterk aksjonsform har Bunadsgeriljaen satt den nasjonale fødselspolitikken på dagsordenen.

Gjenstander og foto fra Bunadsgeriljaen, og bunaden med alt tilbehør som er brukt av initiativtaker og geriljaleder Anja C. Solvik ble i mars gitt til Kvinnemuseet. Bunaden, sammen med et utvalg av gjenstander og foto, blir nå en del av utstillingen "I all offentlighet" på museet.

Kurator for Bunadsgeriljaen - I ALL OFFENTLIGHET er Hilde Herming. Prosjektet er støttet av Fritt ord.

"I all offentlighet" er laget av:

Prosjektleder: Mona Pedersen
Utstillingsdesign: Mona Pedersen, Gry Linderud, Elisabet Løvold
Tekster: Mona Pedersen, Ingrid Brustad, Maren Sofie Løfsgård, Ingun Aastebøl
Grafisk design: Ellen Jacobsen/Petra design
Oversettelse: Maren Sofie Løfsgård

Utstillingen er støttet av Stiftelsen Fritt ord

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2