Hopp til hovedinnhold

I all offentlighet

"Hva samfunnet trenger er ikke flere, men andre stemmer. Av mannsstemmer er det så evig nok fra før." (Gina Krog, 1896)

 • 1/6
  Et titteskap med krigs-skjebner i utstillingen 'I all offentlighet'.
 • 2/6
  Fra utstillingen 'I all offentlighet'
 • 3/6
  1950-tallet var husmødrenes, og kjøkkenskapenes, gullalder.
 • 4/6
  Fra utstillingen 'I all offentlighet'
 • 5/6
  Om klassekamp og kvinnekamp
 • 6/6
  Kamp mot prostitusjon - en kvinnesak?

«Offentlighet» kommer av det tyske ordet for «åpen». Det beskriver et område i samfunnet som skal være åpent og tilgjengelig for alle. Her møtes alle borgerne for å diskutere og utveksle ideer som er av felles interesse. Ideen om et offentlig rom vokste fram sammen med det moderne, kapitalistiske samfunnet. Da ble det viktig å skille mellom enkeltindividers og fellesskapets interesser. 

Offentligheten regnes derfor som grunnleggende for byggingen av en felles kultur og for vårt politiske system.

Til tross for dette har offentligheten vært dominert av menn. Kvinner har måttet kjempe for en plass i det offentlige rom. Her forteller vi historier om hvordan denne kampen har artet seg i Norge fra midten av 1800-tallet fram til i dag. På mange felter har kvinnekampen vunnet fram. I vår tid finner vi kvinner i alle deler av offentligheten, og kvinner tar ledende stillinger i politikk og næringsliv. Men fortsatt finner vi store forskjeller i representasjon, lønn og holdninger. 

I utstillingen lærer du mer om de som gikk foran på ulike samfunnsområder, om hva samfunnet var opptatt av i forskjellige perioder, og du kan bidra med egne fortellinger og beskrive din oppfatning av status i dag.

"I all offentlighet" er laget av:

Prosjektleder: Mona Pedersen
Utstillingsdesign: Mona Pedersen, Gry Linderud, Elisabet Løvold
Tekster: Mona Pedersen, Ingrid Brustad, Maren Sofie Løfsgård, Ingun Aastebøl
Grafisk design: Ellen Jacobsen/Petra design
Oversettelse: Maren Sofie Løfsgård

Utstillingen er støttet av Stiftelsen Fritt ord