Hopp til hovedinnhold

Strålende kongebesøk på Kvinnemuseet

Kongen og Dronningen avsluttet sin 80-års jubileumsreise i Innlandet med å besøke Kvinnemuseet og Kongsvinger.

Se bildene fra kongebesøket her!

 • 1/14
  Blomsterbarna venter på kongeparet sammen med avdelingsdirektør Mona Pedersen Bård Løken/Anno museum
 • 2/14
  Store og små klare til å ta imot kongeparet på Kvinnemuseet Bård Løken/Anno museum
 • 3/14
  Kongeparet møtes med blomster utenfor Kvinnemuseet. Bård Løken/Anno museum
 • 4/14
  Kong Harald møter avdelingsdirektør Mona Pedersen utenfor Kvinnemuseet. Bård Løken/Anno museum
 • 5/14
  Kongeparet ønskes velkommen til Kvinnemuseet av avdelingsdirektør Mona Pedersen. Bård Løken/Anno museum
 • 6/14
  Museumsleder Mona Holm og avdelingsdirektør Mona Pedersen viser kongeparet rundt i utstillingen 'Lek for livet'. Bård Løken/Anno museum
 • 7/14
  Museumsleder Mona Holm viser kongeparet rundt i utstillingen 'Lek for livet'. Bård Løken/Anno museum
 • 8/14
  Kongeparet på besøk på Kvinnemuseet Bård Løken/Anno museum
 • 9/14
  Kongeparet tar avskjed med avdelingsdirektør Mona Pedersen. Bård Løken/Anno museum
 • 10/14
  Stab og styremedlem sto klare for å ta imot kongeparet. Bård Løken/Anno museum
 • 11/14
  Kongeparet på Kongsvinger festning Bård Løken/Anno museum
 • 12/14
  Dronning Sonja holder tale på Kongsvinger festning. Bård Løken/Anno museum
 • 13/14
  Dronningen holder tale på Kongsvinger festning. Bård Løken/Anno museum
 • 14/14
  Mange hadde møtt opp for å ønske kongeparet velkommen til Kongsvinger festning. Bård Løken/Anno museum

Tale til kongeparet

Deres Majesteter,
Fylkesmann,
Ordfører,
Og øvrige gode folk – gjester og kolleger

Gratulerer med 80 årsdagene, kjære kongepar, og varmt velkommen til Kvinnemuseet. Dere kjenner begge museet vårt fra før – dronningen sto for åpningen i 1995, og kongen innviet denne talerstolen i 2000. Mye har skjedd siden den gang. For to uker siden nyåpnet vi museet med renoverte lokaler, og et flunkende nytt publikumstilbud. Det har vært et stort løft for vår lille stab. I dag skal dere få en introduksjon til to av våre tre nye utstillinger.

«Hva ville Norge vært uten kvinnene i landets minste viker? Som gjennom alle tider har holdt familier og samfunn sammen, som har ventet, stridt og jobbet dobbelt, og som med kløkt og fantasi har taklet det daglige liv?» Med dette løfta dronningen i takketalen under regjeringens festmiddag i mai i år, fram kvinneperspektivet. Et perspektiv som fortsatt ofte blir oversett. Formidling fra et kvinneperspektiv er også Kvinnemuseets nasjonale mandat. Vi formidler kvinners historier, og i museets arbeidsfelt inngår spørsmål knyttet til kjønn, kjønnsroller og kjønnsidentitet. Rammer kan være trygt og gi tilhørighet, men blir rammene for trange er de også ekskluderende og begrensende. I vår tid kan kjønn sette begrensende rammer for oss; Verden deles opp i rosa og lyseblått fra vi ligger i mors liv. Det snakkes også om et tilbakeslag –
Feminist er nærmest et skjellsord. Kvinner som ytrer seg offentlig opplever sjikane og seksualiserte trusler – som oftest er framsatt av voksne menn. Og vi må (igjen eller fortsatt) finne oss i å bli vurdert utfra vår dekorative funksjon først, og det vi står for kommer i annen rekke. Ikke minst: I mange miljøer og kulturer må kvinner fortsatt kjempe for elementære rettigheter.

Samtidig er vi her for å påminne om at vi har gått en lang vei på relativt kort tid. For tre-fire generasjoner siden kunne ikke kvinner bevege seg fritt i byrommet uten anstand, ikke gå ute alene om kvelden og offentlige kvinner var et begrep for prostituerte. Myndighet, stemmerett, utdanning og yrkesutøvelse – kort sagt aktiv deltakelse på alle samfunnsarenaer er kjempet fram i løpet av de siste 150 årene. Og ved å formidle disse historiene kan vi støtte opp de som kjemper lignende kamper i dag. Faktisk så spiller vårt lille museum en ledende rolle på den internasjonale arena, ved å inneha presidentskapet i den internasjonale sammenslutningen for verdens kvinnemuseer.

Den ambisiøse målsettingen vår er at vi skal bidra til diskusjoner og refleksjoner som kan være med å åpne opp kjønnsstereotypiene, og bistå i rettighetskamp og slik påvirke til en bedre samfunnsutvikling for alle.

Derfor betyr kongeparets besøk mye for oss, vi opplever at det støtter og legitimerer arbeidet som gjøres av staben her.


Så hvordan gjør vi det? Vi formidler historier - først og fremst gjennom utstillingene våre. Vi arbeider også for å styrke museet som et møtested for debatter, foredrag og kulturopplevelser.

En av historiene vi forteller er om Dagny Juel som vokste opp i dette huset. Det skal dere få høre mer om om et øyeblikk, når vi beveger oss opp til utstillingen DIN DAGNY i 2. etasje.
Først skal dere få en kort introduksjon til vår nye hovedutstilling Lek for livet som handler om barndom, lek og kjønn – en utstilling som styrker vårt tilbud for barn og unge.

Jeg vil dermed avslutte her – med en ektefølt takk for at dere er her og med et ønske om at dere finner glede og interesse i det vi nå skal vise dere.
Mona Pedersen
avdelingsdirektør

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2