Kongsvinger festning

Det er et av dei fagraste utsyn i landet å stå på Kongsvinger festning og sjå Glåma ned i dalen med gardar på båe sider...

Åsmund Olavsson Vinje

Ingen byer i Norge kan vise til så mange festningsanlegg som Kongsvinger. Festningen ruver som en gyllen krone over byen. Aasmund Olavsson Vinje visste kanskje at Kongsvinger festning er det største monumentalbygget i Hedmark.

  • Utsikt, festningen (Foto/Photo)
    Utsikt over Glomma og Vingersjøen

Kongsvinger har alltid vært et knutepunkt mellom Norge og Sverige. Allerede i Snorres Kongesagaer kan vi lese om Harald Hårfagre som i 871 reiste på krigsferd gjennom distriktet. Den Wingerske Kongevei ble anlagt på 1600-tallet og gikk gjennom Kongsvinger. I dag finner du rester av veien mellom Rasta og Granli.

De første festningsanleggene ble anlagt ved bredden av Glomma. Tråstad skanse ble bygget i 1658. Ved restaureringen i 1718 ble Nor skanse på sørsiden av Glomma anlagt. Begge disse skansene var viktige for å sikre fergestedet over Glomma.

  • Porten, festningen (Foto/Photo)
    Portene på Kongsvinger festning

Kongsvinger festning fikk sin første kommandant og garnison i 1682. Arbeidene med festningen ble satt i gang umiddelbart. Utbyggingen av festningen har gått over flere år, og aldersforskjellen på Bakeriet og Den nye barakken er omtrent 100 år.

Utenfor murene ligger festningens utenverker, Skjærskansen, med Kongsvinger kommunes 1000-års-tre, og FN-monumentet. Her ligger også skansene «Se til høyre», «Prins Fredrik» og «Norske Løve».

Kong Olav åpnet en egen avdeling av Forsvarsmuseet i det gamle proviantlageret fra 1682 under festningenes 300-årsjubileum i 1982. Museet gir et innblikk i Norges forsvarshistorie fra vikingtiden, og har en egen lokal avdeling for krigshistorien fra 1940-45. I annen etasje er ”Grenselosutstillingen” som H.K.H.Kronprins Haakon innviet i 2003.

  • Brønnhuset, festningen (Foto/Photo)
    Brønnhuset på Kongsvinger festning

På begynnelsen av 1900-tallet begynte moderniseringen av det norske forsvaret. Glomma-linjen ble et nytt begrep, en festningslinje fra Halden i sør til Elverum i nord. På Vardåsen i Kongsvinger ble to nye festningsanlegg reist: Vardefortet og Gullbekkfortet. Ved åpningen i 1903 var disse anleggene Nord-Europas mest moderne festningsanlegg. I dag er Vardefortet delvis restaurert.

Det er i dag ingen militær aktivitet på Kongsvinger festning. Festningsanlegget er åpent for besøkende på dag- og kveldstid. En vandring på murene, i dunkle brønnganger og i kasematter der soldatene bodde når ufred truet, er en opplevelse du vil huske med glede.

Nest etter Oslo er Kongsvinger den byen i Norge som har hatt flest konge- og dronningebesøk. Her var bant andre Carl Johan, så populær hos damene at de ikke vasket seg på dagevis etter at han hadde kysset dem på pannen.