Kvinnemuseets fagråd

Nåværende fagråd for Kvinnemuseet består av fem medlemmer og ble oppnevnt høsten 2018.

Fagrådets sammensetning

Jf. § 3 i museumsstiftelsens vedtekter heter det:

Fagrådets medlemmer blir oppnevnt av Kvinnemuseets ledelse. Det skal bestå av minimum fire og maksimum seks representanter. Sammensetningen av Kvinnemuseets fagråd kan variere, men består alltid av

  • A. én representant for den organiserte kvinnebevegelsen
  • B. ett medlem fra et kvinne- og kjønnsforskningsmiljø
  • C. ​Øvrige medlemmer kan være andre relaterte organisasjoner som Kilden kjønnsforskning, offentlige myndigheter, andre museer og universitetsmiljøer m.fl.

Fagrådets medlemmer 2018–d.d.

Ad A: 
Norges kvinnelobby: Gunhild Ramm Reistad

Ad B:
STK, UiO: Anne Birgitte Rønning

Ad C:
Nasjonalbiblioteket: Hege Stensrud Høsøien
Kilden kjønnsforskning: Susanne D. Dietrichson
Andre: Heidi Elisabeth Sandnes