Leiegård

Det er utrolig hvor mange mennesker det kan være plass til i ett hus!

Etter krigen var det bolignød, og Rolighed ble kommunal leiegård. Bygningen, både første og annen etasje, ble delt opp slik at åtte familier fikk plass. Gunvor Harbosen, Kongsvinger, er en av dem som bodde her på den tiden. Hun forteller at det var et godt miljø og mye liv med mange barn. En periode bodde det med store og små omkring 40 personer på Rolighed.