Marta Foerder – Stachus elskerinne

Ovenpå åpenbarte det seg en ung kvinne i rød arbeidsbluse [...]. Det var Marta Foerder. [...] Jeg fant en svært enkel kvinne som følbart gremmet seg, og som ikke utmerket seg hverken i skjønnhet eller ånd, men som vant seg gjennom den trofaste hengivenhet og lidende tålmodighet som hun bar sin lodd med.

Franz Servaes

Etter å ha født Stachu tre barn, to av dem i løpet av hans ekteskap med Dagny, begikk Marta Foerder selvmord i juni 1896. Stachu ble fengslet i to uker, Dagny og venninnen Ida Auerbach sendte mat og sigaretter til ham i fengslet.