Utstilling om aborthistorie åpner våren 2021

Kvinnemuseet arbeider med en ny utstilling om abort og seksualitet. Vi følger med på utviklingen av en strengere og inhuman abortlovgivning i Polen og USA.

Kvinners menneskerettigheter er under press

 • Fra demonstrasjon i Oslo 28.10.20. Foto: Anna Sigríður Halldórsdóttir (Foto/Photo)
  1/1
  Fra demonstrasjon i Oslo 28.10.20. Foto: Anna Sigríður Halldórsdóttir

Kvinnemuseet arbeider med en ny utstilling kalt HYSJ! FORTELLINGER OM ABORT OG SEKSUALITET. Utstillingen har både et nasjonalt og et globalt perspektiv gjennom Kvinnemuseets samarbeid med International Association of Women’s Museum (IAWM). Vi følger nyhetsbildet med uro når det nå skjer store og sjokkerende innskrenkninger i kvinners rettigheter til selvbestemt abort i Polen og mest sannsynlig i USA. Fra før hadde Polen en av Europas strengeste abortlover, nå er abort i praksis blitt ulovlig i Polen.

Polske kvinner og menn tar til gatene for å protestere mot myndighetenes innstramminger. Selv i en tid hvor Covid-19 gjør det vanskelig å samle store folkemengder ser ikke demonstrantene noen annen utvei enn å samles i bilkortesjer og til fots, for det står også om liv om trygge aborter ikke er lovlig. Til alle tider og steder har abort blitt utført. Forskning viser at aborttallene ikke går ned selv om myndighetene gjør det ulovlig. Konsekvensen av å kriminalisere abort er at flere illegale og farlige aborter utføres. En innskrenkning av kvinners rett til fri abort er en trussel for kvinners helse og potensielt for deres liv.

Hvert år reiser over 100 000 kvinner i Polen til sine naboland for å få utført sikker og lovlig abort. Det er ikke lenger mulig når grensene stenger og vi lever under en pandemi. Onsdag 28. oktober 2020 protesterte polske kvinner og menn, og flere med dem, i solidaritet utenfor den polske ambassade i Oslo. Bildene i dette innlegget er fra demonstrasjonen i Oslo.

I 2017 skrev lege og forfatter av boka Abort. En etisk argumentasjon, Berit Austveg at det blåste en konservativ vind over USA som hadde innvirkning på landets abortpolitikk. 27. oktober 2020 ble Amy Coney Barrett utnevnt til landets en av til sammen ni høyesterettsdommere. Barrett er populær blant abortmotstandere. Mange demokrater har uttrykt bekymring for at abortloven i USA, som er sikret gjennom en kjennelse fra 1973, nå står i fare. 22. oktober 2020 undertegnet USA den internasjonale anti-abort erklæringen «Geneva Consensus Declaration». Det har også 30 andre land, blant dem er Saudi-Arabia, Uganda, Ungarn og Polen.

Våren 2021 åpner Kvinnemuseets utstilling Hysj! Fortellinger om abort og seksualitet. Kvinnemuseet samarbeider med kunstnergruppen OTALT fra Arvika i Sverige. Vi samler inn fortellinger om abort, fra Norge og fra andre land, takket være samarbeidet med IAWM. Fortellingene er personlige, samtidig som de er universelle. På hver sine måter er de preget av abortlovgivningen til det landet kvinnen fikk utført aborten, enten aborten var utført lovlig, ulovlig eller gjort på en abortreise til et annet land eller by med en lovgivning der kvinners helse og liv har blitt prioritert. Globalt ser vi at abortlovgivning er i endring, og det er flere land som liberaliserer enn som strammer inn. Dessverre er det ikke slik for alle. Hvordan det ser ut våren 2021 når utstillingen åpner vet vi ikke. Før den tid fortsetter vi å samle inn flere fortellinger. Og vi samler både lykkelige og ulykkelige fortellinger om abort.

Vi du bidra til utstillingen ta kontakt med konservator og museumsleder Mona Holm på mona.holm@annomuseum.no eller prosjektkoordinator thea.aarbakke@annomuseum.no. Alle fortellinger anonymiseres.

 • Fra demonstrasjon i Oslo 28.10.20. Foto: Anna Sigríður Halldórsdóttir (Foto/Photo)
  1/4
  Fra demonstrasjon i Oslo 28.10.20. Foto: Anna Sigríður Halldórsdóttir (Bilde 1 av 4)
 • Fra demonstrasjon i Oslo 28.10.20. Foto: Anna Sigríður Halldórsdóttir (Foto/Photo)
  2/4
  Fra demonstrasjon i Oslo 28.10.20. Foto: Anna Sigríður Halldórsdóttir (Bilde 2 av 4)
 • Fra demonstrasjon i Oslo 28.10.20. Foto: Anna Sigríður Halldórsdóttir (Foto/Photo)
  3/4
  Fra demonstrasjon i Oslo 28.10.20. Foto: Anna Sigríður Halldórsdóttir (Bilde 3 av 4)
 • Fra demonstrasjon i Oslo 28.10.20. Foto: Anna Sigríður Halldórsdóttir (Foto/Photo)
  4/4
  Fra demonstrasjon i Oslo 28.10.20. Foto: Anna Sigríður Halldórsdóttir (Bilde 4 av 4)

Samarbeid

 • Fra performancen "Formödrarna" til kunstnergruppa OTALT, 2018, Arvika, Sverige. (Foto/Photo)
  1/1
  Fra performancen "Formödrarna" til kunstnergruppa OTALT, 2018, Arvika, Sverige. OTALT

Kunstnergruppen OTALT fra Arvika, Sverige, skal bidra til å gi utstillingen og fortellingene en kunstnerisk form og vil tilføre nye aspekter til utstillingens tema og mål. Kunstnergruppen har store feministiske prosjekt bak seg, og sommeren 2018 gjennomførte de performancen "Förmödrerna" i Arvika.

 • IAWM logo (Foto/Photo)
  1/1
  International Association of Women's Museums ble etablert i 2012 og har som mål å støtte medlemmene i deres arbeid med å ivareta og styrke kvinners kultur og historie, fjerne fordommer, samt fremme respekt for kvinne- og menneskerettigheter.

Interne prosjektmedarbeidere (Anno/Kvinnemuseet)

Prosjektleder: Mona Holm, konservator NMF/museumsleder Kvinnemuseet

Thea Aarbakke, Ph.D, prosjektkoordinator Kvinnemuseet
Tilla Solli, vitenskapelig assistent/masterstudent, Kvinnemuseet/UiO
Mona Pedersen, Ph.D, direktør Anno museum, Kongsvingerregionen
Gry Linderud, utstillingsdesigner Anno museum

Eksterne prosjektmedarbeidere

Kathrin Pabst, Ph.D., leder fagseksjonen i Vest-Agder-museet IKS            
Stine Küle-Hansen, sexologisk rådgiver og museumsformidler
Tove Fjellheim, jordmor, Kvinnehelsa Kongsvinger
Christina Bukaasen, helsesøster, Kongsvinger kommune
Hilde Offord, helsesøster, Kongsvinger kommune
Kristine Bjartnes, seniorrådgiver i Sex og Politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, Oslo
Berit Austveg, lege og forfatter, styreleder i Sex og Politikk
Eli Mari Skytteren, ultralydjordmor, Akershus universitetssykehus, avd. Kongsvinger
Ellen Jacobsen, PETRA designkontor
Elever ved Medier og kommunikasjon, Sentrum videregående skole
Teater i Glåmdal ved Øivind Roos
Erik Marthinsen, Skyline studio
Martin Høgberget, filmprodusent
Sondre Hagemo, teknisk design og installasjon
Jan Børli, snekkerarbeid
Flisa trykkeri
MINEL, lys

500 000,- i støtte fra Helsedirektoratet

 • (Foto/Photo)

April 2020 vedtok Helsedirektoratet i Norge å støtte utstillingsprosjektet med kr. 500 000,-

Vi er kjempestolte og takknemlige!

150 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark

 • (Foto/Photo)

Kvinnemuseet har forsommeren 2019 mottatt kr. 150 000,- til utstillingen HYSJ!, øremerket digitalt innhold og teknologisk utstyr til formidling. 

Vi er svært takknemlig for støtten og retter en stor takk til Sparebankstiftelsen Hedmark!

200 000,- danske kroner i støtte fra

 • Logo - Nordisk kulturfond (Foto/Photo)

Nordisk kulturfond har innvilget vår søknad om støtte med 200 000,- danske kroner. Per 14.01.19 vil det utgjøre 273 900,- norske kroner.

Vi er stolte og glade og retter en stor takk til Nordisk kulturfond!

Støtte fra Norsk kulturfond

 • (Foto/Photo)

Kulturrådet har støttet HYSJ! som et delprosjekt i "Nå begynner ' a med det der igjen", et toårig prosjekt som gjennomføres av Museumsnettverk for Kvinnehistorie og Kvinnemuseet. 

150 000,- i støtte fra Fritt Ord

 • (Foto/Photo)

Kvinnemuseet mottok 2018 kroner 150 000, til utstillingsprosjektet. 
Vi takker for tilliten og muligheten dere har gitt oss for å gå videre med prosjektet!

Spesifisert budsjett per 20.10.2020

 • Abortdemonstrasjon, Stortinget (Foto/Photo)
  1/1
  Fra 40-årsmarkeringen for Lov om selvbestemt abort i Oslo, 16. juni 2018. Foto: Mona Holm, Kvinnemuseet