Hopp til hovedinnhold

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings arkiv

Kristiania Kvindelige Handelsstands Forening ble stiftet i 1890. Da foreningen ble avviklet i 1997 ble det meste av materialet gitt til Kvinnemuseet. Fotomaterialet ble våren 2021 tilgjengeliggjort på Digitalt museum. Foreningsarkivet er ordnet og katalogisert og kan studeres ved å kontakte Kvinnemuseet.

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening ble stiftet 20. mars i 1890 under navnet Kristiania Kvindelige Handelsstands Forening. Foreningens første leder var Anna Mossevig. En viktig ildsjel bak organisasjonens tilblivelse var Ragna Nielsen.

Foreningen skiftet navn to ganger, først til Oslo Kvindelige Handelsstands Forening i 1925 og sist til Oslo Kvinnelige Handelsstandsforening i 1938.

I 1986 ble alle midler, legater og fonds tilhørende foreningen samlet i Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse. Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening ble avviklet i 1997.

  • 1/2
    Anna Mossevig, Oslo Kvinnelig Handelsstands Forenings første leder, 1890-1896.
  • 2/2
    Annonse for forretningen til et av OKHFs medlemmer fra Kvindelig Handelsstands Blad.
  • 1/1
    Faksimile fra OKHFs eget tidsskrift Kvindelig Handelsstands Blad fra 1922.

Takk for støtte

Vi takker Norsk kulturråd for støtte til digitalisering og ordning gjennom prosjektet "Nå begynner ' a med det der igjen!".

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2