Planer nye utstillinger på Kvinnemuseet

Her kan du lese om planene våre for å fornye Kvinnemuseet. Fornyelsesprosjektet har vi kalt "Andre rammer". Vi gleder oss til å åpne museet igjen i 2017.

Fullstendig prosjektbeskrivelse "Andre rammer"

Målsettinger

«Andre rammer» er et formidlingsprosjekt som tar sikte på å revitalisere Kvinnemuseet med et sterkt fokus på museets samfunnsrolle.

Hovedmålsetting er at Kvinnemuseet skal bli en arena for diskusjon gjennom å være en møteplass, et sted for ytringer, tilhørighet og sosialt fellesskap som oppleves som aktuell og relevant for mange ulike samfunnsgrupper.

Med prosjektet vil vi også innlemme alle museets virkeområder, det vil si F’ene som styrer sektoren generelt og Anno museum spesielt:

FORMIDLING:
Kvinnemuseet åpner fem nye utstillinger i løpet av 2017 som på ulike måter skal åpne for en refleksjon om begrepet «rammer» og hvordan rammer på forskjellige arenaer utgjør konstruktive så vel som destruktive begrensninger.
•Kvinnemuseet skal oppsøke sammenhenger som utstillingene kan inngå i, gjennom foredrag, debatter og samtale for et bredt utvalg målgrupper.
•Kvinnemuseet skal øke antallet egne arrangementer.

FORVALTNING:
•Kvinnemuseets samlinger skal aktiveres i formidlingen gjennom de fysiske utstillingene, på andre formidlingsplattformer og i øvrige aktiviteter.

FORNYING:
•Benytte nye, digitale plattformer i formidlingen for å kunne tilgjengeliggjøre en større del av samlingene for museets publikum.
•Vektlegge samfunnskontakt for å utvide Kvinnemuseets publikumsgrupper til å nå flere, samt etablere et eierskap og engasjement til museets tematikk.

FORSKNING:
•Kvinnemuseet skal innta et proaktiv rolle i å tilby museets samlinger og arkiver til relevante fagmiljø.
•Kvinnemuseet skal være et naturlig kontaktpunkt for utdanningsinstitusjoner og en samarbeidspartner for relevante forskningsmiljøer.

FORRETNING:
•Kvinnemuseet skal øke egeninntektene gjennom å øke besøket fra 3500 i 2015 til å stabilisere seg på om lag 10 000 innen 2020.
•Museet skal også øke inntektene fra butikk og kafé, samt utleie.

Fysiske utstillinger

Kvinnemuseets fysiske utstillinger er én av de viktigste formidlingsplattformene som museet har.  Museet har etablert en uredd, leken, provoserende og nyskapende tilnærming til museumsformidling, og tar sikte på å fortsette denne praksisen i utstillingsproduksjonen.

Sentralt i rehabiliteringen av Kvinnemuseeet er det å utvikle museet til en sterk møteplass for debatt, erfaringsutveksling og kritisk refleksjon. I «Andre rammer» har vi valgt å legge vekt på fire tema i formidlingen som også er kjernen i utstillingsproduksjonen:

1) Politikk, arbeidsliv og kvinnesakshistorie 
2) Sosialiseringsprosesser 
3) Kunst og åndsliv 
4) Seksualhistorie 

Vi planlegger fem utstillinger i prosjektet som kan knyttes til de forskjellige overordna temaene på ulike måter og med ulik vekt. De har følgende arbeidstitler:
«I all offentlighet» – om kvinnesakshistorie og kvinners arbeid,
«Lek for livet!» – om sosialisering og kjønn, «Fortiet II» - om abortsak og seksualhistorie, «La oss glemme den hora!» - en feiring av 150 årsjubileet for Dagny Juels fødsel, og til slutt en utstilling med utgangspunkt i museets egen kunstsamling.

  • Rødstrømper (Foto/Photo)
    Det finnes mange typer rødstrømper!