Prestegård

Et hjem for både prester og proster.

Etter at både ektemannen og den neste eldste datteren døde, ble skammen for stor og arbeidet for tungt med Rolighed. Enkefru Minda Juell flyttet til familien i Sverige, og Rolighed ble solgt til Vinger kommune i 1908 og innredet som prestegård. Her vokste prostedatteren Nina Grøndahl opp, hun giftet seg i 1919 med Harald Aamodt og flyttet til Aamodtgården (som nå er en del av Kongsvinger Museum) oppunder festningen. Faren, prost Biger Grøndahl, virket i Vinger fra 1904 til 1923. Sogneprest Harald Devold med hustruen Alida bodde her, han virket fra 1923 til 1933. Sogneprest Bjarne Hexeberg og hustruen Doro var nettopp ferdig med alle gardinene og i ferd med å flytte inn i 1940 da Norge ble okkupert.