Rivningstruet og reddet!

Skulle røkla rives, eller bygningen bevares?

I flere år sto Rolighed tomt, og bygningen var rivningstruet. Etter en lang bevaringskamp fikk Kongsvinger Museum kjøpe bygningen i 1989 med midler fra kulturminnefondet og Riksantikvarens øremerkede ”Kulturmidler med tilknytning til kvinners liv og virke”. 

Det tok seks år og kostet 3,5 millioner kroner å få satt i stand bygningen. Blant annet hadde verandaen falt ned og ble rekonstruert etter gamle fotografier, og alle vinduer ble skiftet.