Sveitserstil

Rolighed ble bygget i 1857 i såkalt sveitserstil preget av rik ornamentikk og snekkerglede. Mesteren bak var den 22 år gamle Johan Heinrich Günter Schüssler (1835-1898) fra Thüringen i Tyskland.

Günter Schüssler skulle komme til å sette sterke spor etter seg her i distriktet. Han var mannen bak en rekke jernbanestasjoner og staslige hovedbygninger på gårder som Nesteby og Gjøsegården.

Rolighed og Lunderbye Nord var hans tidligste byggeoppdrag i Kongsvinger. Rolighed fikk vakre sirkler og mangekantede vinduer på gavlveggene, utskjæringer i alle gavlspisser, og rikt utformede etasjebånd og dekorasjoner på verandaen.