Trevarefabrikk

Fra dansesal til produksjonshall.

I 1954 solgte kommunen Rolighed, og bygningen ble innredet til trevarefabrikk. I den gamle dansesalen og i verandastuen ble det produksjonslokale for dører og vinduer. Fabrikken skulle komme til å være her til 1983. I kjelleren var det en periode blikkenslager, og i bygningen var det også undervisning for folk som ville bli bilmekanikere. ”Kongsvinger trevarefabrikk” i trebokstaver på gavlveggen er bevart.