Hopp til hovedinnhold

Veien videre

Da den endelige loven om selvbestemt abort kom i 1978, var det en viktig seier for kvinnesaken. Kvinner fikk med denne rett til helt alene å ta beslutningen om en abort – uansett årsak. Likevel vet vi at en abort for mange er et av livets vanskeligste valg. Noen kvinner bærer opplevelsen med seg som en smerte gjennom hele livet. Ja, kanskje nettopp fordi de synes de ikke har kunnet snakke om det.

Diskusjonen nå dreier seg bl.a. om selektering (= utvelging) av fostre, idet teknologien har åpnet mulighetene til å se kjønn og sykdommer. Blant annet gjør ultralyd det mulig ikke bare å oppleve graviditet som en voksende kvinnekropp, men også å følge fosterets bevegelser og utvikling. Det debatteres om hvorvidt døde fostre skal begraves, noe som vil gi dem en mer selvstendig status. Reservasjonsretten for helsepersonell er også tema.  dag behandles kvinners ønske om abort etter 12. uke av en nemnd. Kvinnefronten har krevd at denne nemnda skal vekk. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse 2005 foreslo å utvide grensen for selvbestemtabort til 16. svangerskapsuke, men dette gikk ikke gjennom på Aps landsmøte. SV vedtok en slik utvidelse på sitt landsmøte (2005).

Opplysning

Bedre opplysning til de unge om seksualitet og prevensjon, utvikling av forskjellige typer prevensjonsmidler og angrepiller og lettere tilgang på disse, har vært de mest effektive forebyggende tiltakene.

På Sex og samfunn, senter for ung seksualitet i Oslo, kan ungdom få gratis veiledning. Suss-telefonen, et landsdekkende tilbud fra Senter for Ungdom, Samliv og Seksualitet, tok imot henvendelser fra 12.000 i året, men ble lagt ned 28. november 2014. Juntafil er et populært radioprogram for unge der alle typer spørsmål om sex blir tatt opp og diskutert, og programmet sendes både på P3 hver torsdag i tidsrommet 17:00-19:00, og ligger som nettradio. Stiftelsen Amalthea, en veiledningstjeneste for gravide, tilbyr gratis rådgivning til kvinner og pr som blir uplanlagt gravide. Dette er et landsdekkende tilbud. Andre rådgivningstjenester er Klara Klok og Medisinernes Seksualopplysning (MSO).

Reservasjonsretten

Debatten omkring legers rett til å reservere seg mot å videresende pasienter som ønsker å foreta en abort, blusset opp igjen i 2013. Mange kvinner følte at det var deres rettigheter som ble truet. I mai 2014 kom regjeringen med et forslag om en ny lov hvor kvinner ikke lenger skulle gå gjennom fastlegen sin for å få en abort, men loven ble ikke vedtatt.