Hopp til hovedinnhold

Anne Simensdatter

Den mest vanlige av de alvorlige forbrytelsene kvinner ble dømt for i tidligere tider var barnedrap. Arkivene med rettsdokumenter fra gamle dager vitner om mange tragiske kvinneskjebner. Her er en av dem:

  • Anne Simensdatters rettssak i 1729. Fra utstillingen 'Fortiet. Aborthistorien'

På ekstratinget 3.desember 1729 sto Anne Simensdatter Bergumstuen, huskvinne på garden Mellum, tiltalt for å ha fått barn med en gevorben soldat, Lars Engebretsen, og født i dølgsmål. Hun ble anklaget for å ha tatt livet av barnet sitt. Anne hadde vært gift i ti år, men etter fire år stakk mannen av med en annen kvinne og vervet seg i garden i København. Da hadde Anne alt rukket å få tre barn. Dette året var mannen hjemme i pinsen, og hun håpet på å bli forlikt med han da hun i sin fortvilelse oppdaget at hun var gravid. Barnefaren var en vervet dragon som hadde vært hjemme på "forlov", men som siden var død ved regimentet sitt.


I slåttonna aborterte Anne og stappet fosteret inn under kirketrappen til Fåberg hovedkirke. Her fantes det ingenting, bare noen bein, og hun ble presset til en annen forklaring. Etter at flere vitner fortalte at hun hadde vært syk i tjenesten og vist fram beinrester, sa hun at hun gjemte det dødfødte barnet, delte det opp og viste fram delene for å overbevise om at fosteret råtnet opp inne i henne. Alt dette gjorde hun for om mulig å forlikes med mannen sin igjen.


Retten dømte henne til halshugging. Den mente hun hadde drept barnet. Saken gikk helt til Høyesterett, mens Anne satt i arrest hos lensmann Fliflet. Hun ble ikke benådet. De tre små barna hennes tagg på bygda, mens mannen fremdeles var i garden i København.

… og end skiønt hun icke fornam eller forstod at Vere med Barn, Saa ble det dog løst med hende i Sommer først i slaataanden eller sidst i Julio, da gick fosteret fra hende… hvilched hun svøpte i en Klud og nogle dage dereffter, Puttede hun det ind under trappen for dend østre Kirckedør Ved Faabergs Hoved Kircke…

Sitat fra rettsprotokollen fra 1729

Kilder:

Cæcilie Stang: Lillehammer og Fåbergs historie. Der veger møtes, bind 1, del 2, 1996.
Sitat fra Gudbrandsdalens sorenskriver embeter, Tingbok nr. 11 (1727–1729) for Nord- og Sør-Gudbrandsdalen, Folio s. 416; skrevet av av Inger-Karin Martinsen, Statsarkivet, Hamar.