Anette Olsdatter Moen

(F. 1860 - ukjent dødsår)

  • Anette Olsdatter Moen (Foto/Photo)
    1/1
    Anette Olsdatter Moen

Bakgrunn:

Oppvokst  på gården Moen i Sør-Odal som det syvende av totalt ni barn. Da hun var 10 år, mistet hun faren og fikk nok tidlig ta del i ansvar og arbeid.

For kvinners politiske deltakelse:

AnetteMoen bodde hele sitt voksne liv i Øvrebyen i Kongsvinger. Her var hun lærerinne på Middelskolen. Hun var sammfunnsengasjert og satt blant annet i styret i Norske Kvinners Sanitetsforening i Kongsvinger. Foreningen samarbeidet med Landskvinnestemmeretsforeningen.

Før kommunevalget i 1904 mobiliserte kvinnene i Kongsvinger seg og kalte inn til valgmøte. Anette Moen ledet an og forkynte at "Kvinderne nu havde krav paa at bli repræsentert i Kommunestyret". Hun framla en plan for "hvordan hun tænkte sig Sagen grebet an for at sætte Kravet igjennem."

Det utviklet seg en heftig debatt. Konklusjonen ble at kvinnene først skulle be Øvrebyens valgkomité skaffe plass til to kvinner på sin valgliste. Til å representere "valgtes enstemmig Frk. Moen sammen med Frk. Herdahl". Om ikke dette førte fra, måtte man møtes på nytt og lage en kvinneliste.

Valgkomiteen tok ikke forslaget til følge. Dermed ble det nytt møte for kvinnene, og de stilte egen kvinneliste. Fra Øvrebyen trakk deretter flere menn seg, og Anette Moen og to andre kvinner rykket opp på listen likevel. Dermed var det mange kvinner som stilte til valg i Kongsvinger 1904.

Inn som vara:

Kvinnelisten fikk ingen representanter med ved valget. Anette Moen kom derimot med som fjerde vara til kommunestyret. De to andre kvinnene fra Øvrebyens liste kom på 6. og 7. plass.

Ved valget i 1907 kom Anette Moen igjen inn som vara i Kongsvinger kommunestyre sammen med tre andre kvinner.