Hopp til hovedinnhold

STEMMER?!

Kvinnemuseets utstilling STEMMER?! var en aktiv dialogutstilling, som ble produsert i forbindelse med kvinnestemmerettsjubileet i 2013. Den tok for seg 100 år med stemmerett for kvinner i Norge, med hovedfokus på dagens samfunn. Utstillingen viste samtidig situasjonen rundt 1913 og noen av våre stemmerettsforkjempere. Nettutgaven ble produsert desember 2015. Den fysiske utstillingen er nå tatt ned.

STEMMER DA – STEMMER NÅ

I 1913 fikk norske kvinner allmenn stemmerett og valgbarhet. New Zealand og Finland hadde vært tidligere ute – i 1893 og 1906. Likevel var Norge det første selvstendige landet i verden til å gi alle kvinner rett til å stemme.

Men denne retten kom ikke av seg selv. I tretti år hadde kvinner og menn kjempet for saken. Fra vi fikk vår egen norske grunnlov i 1814 tok det nesten hundre år til vi fikk et virkelig folkestyre.

Kvinnestemmeretten ble gradvis innført:

1901    Inntektsbegrenset stemmerett ved kommunevalg

1907    Inntektsbegrenset stemmerett ved stortingsvalg

1910    Allmenn stemmerett ved kommunevalg

1913    Allmenn stemmerett ved stortingsvalg

Hundre år etter er mye skjedd – ikke minst med lovverket. Det snakkes om "Likestillingslandet Norge" og "verdens beste land å bo i for kvinner". "Likestillingen er gått for langt", sier noen. Men deltar vi alle på lik linje? Høres kvinners stemmer like ofte som menns? Og hvordan er det for mennesker av ulik alder og bakgrunn?

STEMMER?! var en aktiv dialogutstilling med dataspill, stemmeurner og -sedler, "Lag ditt drømmeparti"-verksted og flere andre aktiviteter, film og lyd.

STEMMER?! var Kvinnemuseets temautstilling til både 100-årsjubileet for kvinnestemmerett i Norge, 2013, og til grunnlovsjubileet i 2014. I 2015 var utstillingen aktuell i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget.

Utstillingen ble produsert av Kvinnemuseet i 2013


Prosjektleder: Mona Holm

Utstillingsformgivere: Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansen

Grafisk design: Ellen Jacobsen, Petra Designkontor

Intervjuer: Axelle Kamikazi 

Utstillingen er støttet av Fritt Ord, Kommunal- og Regionaldepartementet og Fylkeslaget Varden

Nettutgaven av utstillingen er produsert av Mona Holm og Maren Sofie Løfsgård

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2