Kvinnestemmerett i verden

  • Verdenskart med årstall for kvinnestemmerett (Foto/Photo)
    1/1
    Kvinnestemmerett og kvinnemuseer i Verden Mona Holm / Kvinnemuseet, Anno

Da Norge fikk allmenn stemmerett for kvinner i 1913, var det som det første selvstendige landet i verden. Imidlertid var New Zealand, som er underlagt Storbritannia, enda tidligere ute, og fikk stemmerett for kvinner allerede i 1893, fulgt av Australia (også underlagt Storbritannia) i 1902 og Finland (underlagt Russland) i 1906.

I enkelte land, blant annet Australia, Canada og Sør-Afrika, gjaldt stemmeretten først kun for hvite kvinner.