Hopp til hovedinnhold

Camilla Collett

(1813-1895)

  • 1/1
    Camilla Collett

Hvem?

Norges første kvinnesakskvinne. Forfatter av tekster med kvinnelige hovedpersoner. Samfunnsdebattant. Spilte en viktig rolle i den borgerlige kvinnebevegelsens første fase. Utnevnt til æresmedlem da Norsk Kvinnesaksforeing ble stiftet i 1884.

Hvor?

Født i Kristiansand. Vokst opp på Eidsvoll prestegård. Flyttet til Kristiania som gift og levde her til mannen døde. Deretter reiste hun mye i både inn- og utland.

Hva?

Camilla Collett skrev hele livet. Først da hun giftet seg kunne hun delta i den offentlige debatten. Og selv da måtte hun bruke pseudonym. Hun var trolig medforfatter til mange av mannen Peter Jonas Colletts tekster i den politiske dagsavisen Den Constitutionelle. 41 år gammel ga hun anonymt ut sin debutroman, den banebrytende Amtmandens Døttre. I 1873 publiserte Collett for første gang under eget navn. Hun brøt da med konvensjonene for kvinnelige forfattere.

Amtmandens Døttre fra 1854 var kontroversiell. Den tok opp kvinners manglende kontroll over eget liv og valg av ektefelle. Colletts budskap er at kjærligheten mellom mann og kvinne blir meningsløs når samfunnet forlanger at den ene parten skal være passiv. Hun kalte selv romanen for "Et Skrig. Mitt Livs længst tilbakeholdte Skrig."

Hjertesak:

Camilla Collett ønsket å frigjøre kvinners følelser. For å få dette til, tok hun en plass i den offentlige debatten. Dette var ansett som svært upassende for en kvinne på den tiden. Hennes mål var at kvinner skulle bli bevisst sitt eget menneskeverd. Kvinner skulle bli verdsatt i egenskap av å være seg selv og ikke ut fra hvem de var datter, søster og kone av.