Elsa Laula Renberg

(1877-1931)

  • Elsa Laula Renberg (Foto/Photo)
    1/1
    Eier: Nasjonalbiblioteket

Hvem?

Pioner innen samisk organisasjonshistorie. Stiftet verdens første sameforening (i Sverige) i 1904 og arrangerte det første landsdekkende samemøte i Norge i 1917. 

Hvor?

Elsa Laula Renberg ble født i Hattfjelldal i Nordland. Foreldrene drev reindrift i grensetraktene mellom Helgeland og Västerbotten Lappmark. Etablerte seg som gift først i Toven, før familien flyttet til Brurskanken reisnbeitedistrikt og bosatte seg like sør for Mosjøen.

Hva?

Elsa Laula Renberg fikk ta høyere utdannelse, noe som da var uvanlig for samiske jenter. Hun tok realskole i Örebro og jordmorskole i Stockholm. Laula Renberg ble leder da Lapparnas Centralförbund ble stiftet i Stockholm 1904. Samme år utgav hun pamfletten Inför Lif eller Død? Sanningsord i de Lappska Förhållandena. Hun tok her opp samenes rett til land og vann og til skolegang. Laula Renberg fikk som én av tre samer audiens hos kong Oscar II.

Laula Renberg reiste rundt i det samiske Norge fra Trondheim i sør til Finnmark i nord og holdt foredrag om samiske spørsmål. I 1908 tok Elsa Laula Renberg initiativ til å stifte Brurskankens Lapforening på Helgeland, og i 1910 stiftet hun Brurskankens Lappekvinde Forening. Til valget i 1924 stilte samene egen liste i Nrdland med Elsa Laula Renberg på andre plass. Åpningsdagen for det første samiske landsmøtet i 1917, der Laula Renberg var primus motor, feires i dag hver 6. februar som Samefolkets dag av samene i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hjertesak:

Elsa Laula Renberg var dypt knyttet til den tradisjonelle, nomadiske reindriften. Melking var her hoveddrift, og ikke kjøttproduksjon. Hun var opptatt av å bevare samiske verdier og tradisjoner.