Hopp til hovedinnhold

Gina Krog

(1847-1916)

  • Gina Krog, portrett, ung, sort/hvitt. Foto: C.C.Wischmann/Nasjonalbiblioteket
    1/1
    Gina Krog som ung C.C.Wischmann / Nasjonalbiblioteket

Hvem?

Gina Krog var kvinnesakskvinnenes store og kompromissløse ideolog. Var med og stiftet hele fire kvinneorganisasjoner. Forfatter og redaktør av tidsskriftet Nylænde. Giftet seg aldri.

Hvor?

Født i Flakstad, Lofoten og tilbrakte barneårene på Karmøy. Flyttet til Kristiania som åtteåring, der hun ble boende som voksen.

Hva?

Krog var blant stifterne av Norsk Kvinnesaksforening i 1884. Spørsmålet om kvinnestemmerett skapte uenighet i foreninge. Lederen, Hagbard Berner, ville ta kravene om stemmerett gradvis. Krog var i mot dette. Hun og ti andre kvinner stiftet derfor Kvinnestemmeretsforeningen i 1885. I 1897 ble det splid også her. Flertallet ønsket å gå til Stortinget med følgende forslag: Kommunal stemmerett til kvinner med en høyere inntekt enn menn med stemmerett. Krog støttet ikke noe som gikk bort fra kravet om likestilling, og gikk av som leder. Splittelsen førte til dannelsen av Landskvinnestemmeretsforeningen (LKSF). Denne foreningen vokste raskt og fikk langt flere medlemmer enn KSF.

Hjertesak:

Gina Krog ville ha full likestilling både politisk og økonomisk mellom kvinner og menn. Etter et langt liv i kamp kunne hun endelig stemme ved stortingsvalget i 1913. 

Kvinners plass i politikken måtte det likevel fortsatt kjempes for, mente Krog. "Naar 1914 kommer, vil man ikke finde flere kvinder der inde (i Stortinget) med ret til at 'røste i helligdommen', end man fandt i rigsforsamlingen paa Eidsvold i 1814", skrev hun i Nylænde 1913.

Les mer om Gina her!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2