Kvinne fra Ghana, født i 1964.

Kom til Norge i 1999.

Stemmer du ved stortingsvalg i Norge?

Ja, jeg har stemt en gang.

Hvorfor?

Tidspunktet passa den gangen, og jeg hadde mulighet.

Stemmer du ved kommunevalg i Norge?

Nei.

Hvorfor ikke?

Jeg tror ikke jeg har fulgt med i hele prosessen.

Hvor mange år hadde du bodd i Norge før du begynte å stemme?

Seks år.

Stemte du i hjemlandet ditt?

Ja.

Hvorfor?

Alle i familien min gjorde det. Jeg følte at jeg var forpliktet til å gjøre det.

Hvilke andre muligheter synes du at du har til å delta i det norske demokratiet enn gjennom valg?

Bakgrunnen min har gjort at jeg dessverre ikke er interessert i dette temaet.

Er det noe annet du har lyst til å si?

På grunn av personlige opplevelser og at familien min varinkludert i politikk, så har jeg et annet syn. Noen ble drept på grunn av sine meninger, andre ble slått, og dette har ført til at jeg ikke tror jeg kan si hva jeg vil (politisk sett).