Kvinne, født i 1993

Stemmer du ved stortingsvalg?

Nei, det interesserer ikke meg.

Stemmer du ved kommunevalg?

Nei, jeg synes det er tull.

Hvilke andre muligheter synes du at du har til å delta i det norske demokratiet enn gjennom valg?

Massemedier: Facebook, Twitter og nettdebatter.

Er det noe annet du ønsker å si?

Få unge damer til å engasjere seg i politikk! Finn en annen måte, for selv om det er mange som kan mye, så er det en god del som ikke har peiling på hva som egentlig skjer i politikken.